Overslaan en naar inhoud

Premature Anne

Obstetrics & Paediatrics

De eerste 10 minuten zijn van cruciaal belang voor een te vroeg geboren baby. Als er complicaties optreden, moeten zorgverleners voorbereid zijn op het leveren van kwaliteitszorg. De Premature Anne is ontworpen om zorgverleners door middel van realistische ervaringen voor te bereiden om deze kleinste baby's te redden.

Selecteer een configuratie die aan uw leerdoelstellingen voldoet

De Premature Anne met SimPad PLUS

e Premature Anne, indien gekoppeld aan SimPad PLUS, helpt cursisten in scenario's plaatsen die levensechte ervaringen nabootsen.

Trainingsscenario's kunnen ter plaatse worden uitgevoerd om de communicatie tussen teams binnen de setting, waarin er gepresteerd moet worden, te vergroten en te verbeteren. Deze realistische situaties helpen de cursist, als deel van een team, te vroeg geboren baby's te beoordelen, te diagnosticeren en te behandelen.

Er zijn twee configuraties beschikbaar om de Premature Anne met SimPad PLUS te gebruiken:

Premature Anne - Alleen oefenpop
AAP Premature Anne-pakket

Premature Anne Task Trainer

Bij gebruik als Task Trainer is de Premature Anne ontworpen om een cursist zich te helpen ontwikkelen en om vaardigheden op te doen door hands-on training.

De Premature Anne Task Trainer is bedoeld voor het verder ontwikkelen van de volgende vaardigheden: 

 • Airway Management
 • Compressies
 • Vasculaire toegang (navelstreng)
 • Plaatsing van IV in droge reeds aanwezige infuuslocaties

De Premature Anne Task Trainer is beschikbaar als:

Premature Anne Task Trainer - Eén oefenpop
Premature Anne Task Trainer - Tweeling

 

Het AAP Premature Anne-pakket bestaat uit de Premature Anne-simulator en een SimPad PLUS met 8 voorgeprogrammeerde scenario's die zijn opgesteld door de American Academy of Pediatrics en die het Neonatal Resuscitation Program™ ondersteunen.

De scenario's van het Neonatal Resuscitation Program™ zijn ontworpen voor de reanimatie van een 25 weken-prematuur met:

 • Beademing met positieve druk en continue positieve luchtwegdruk (CPAP)
 • Beademing met positieve druk en endotracheale intubatie
 • Beademing met positieve druk, endotracheale intubatie en borstcompressies
 • Beademing met positieve druk, endotracheale intubatie, borstcompressies en medicatie
 • CPAP, zuurstofbeheer en orogastrische sonde
 • Beademing met positieve druk, CPAP, intubatie en toedienen van surfactanten
 • Intubatie, borstcompressies en plaatsen van een navelstrengkatheter: ethiek en verzorging aan het einde van het leven
 • Reanimatie van pasgeboren tweelingen van 25 weken

Samenwerken om de resultaten voor te vroeg geboren baby's te verbeteren

De Premature Anne Task Trainer is ontwikkeld in samenwerking met de American Academy of Pediatrics en biedt nieuwe mogelijkheden om de nieuwste technologieën te integreren in trainingsprogramma's voor te vroeg geboren baby's.

Door de Premature Anne Task Trainer te koppelen aan lesmateriaal dat is ontwikkeld en goedgekeurd door de American Academy of Pediatrics kunnen cursisten de vaardigheden opdoen die nodig zijn om voor te vroeg geboren baby's te zorgen en uiteindelijk de patiëntresultaten te verbeteren.

Premature Anne is een 25-weken prematuur van 750 gram, welke is ontwikkeld in samenwerking met de American Academy of Pediatrics (AAP). Ze is ontworpen om professionals in de gezondheidszorg te trainen in de juiste zorg en de reanimatie van prematuren. 

Specificaties

De Premature Anne met SimPad PLUS

Luchtwegfuncties

 • Anatomisch accurate, realistische luchtweg
 • Inbrengen van de ET-tube
 • Sellick-manoeuvre
 • Positieve drukbeademing
 • Intubatie van de rechterhoofdstam
 • Aspiratie
 • Inbrengen van orogastrische of nasogastrische sonde

Ademhalingsfuncties

 • Bilaterale en unilaterale borstkasbewegingen met mechanische beademing
 • Cyanose

Ademhalingscomplicaties

 • Unilaterale borstbeweging (intubatie van rechterhoofdstam) met mechanische beademing

Cardiaal

 • Realistische compressies

Vasculaire toegang

 • Duidelijke, snijdbare navel met veneuze en arteriële toegang voor bolus of infusie
 • Gesimuleerd terugvloeiend bloed bij cannulatie navelstreng
 • Perifere infuustoegang (alleen droge poorten)

Geluiden

 • Auscultatie van longgeluiden tijdens beademing
 • Hartgeluiden
 • Stemgeluiden

Premature Anne Task Trainer

Luchtwegfuncties

 • Anatomisch correcte, realistische luchtweg
 • Inbrengen van de ET-tube
 • Sellick-manoeuvre
 • Positieve drukbeademing
 • Intubatie van de rechterhoofdstam
 • Aspiratie
 • Inbrengen van orogastrische of nasogastrische sonde

Ademhalingsfuncties

 • Bilaterale en unilateriale borstkasbewegingen met mechanische beademing

Ademhalingcomplicaties

 • Unilaterale borstbeweging (intubatie van rechterhoofdstam) met mechanische beademing

Cardiaal

 • Realistische compressies

Vasculaire toegang

 • Duidelijke, snijdbare navel met veneuze en arteriële toegang voor bolus of infusie
 • Gesimuleerd terugvloeiend bloed bij cannulatie navelstreng
 • Perifere infuustoegang (alleen droge poorten)

Geluiden

 • Auscultatie van longgeluiden tijdens beademing