Gå til indhold
Åben navigation
laerdal-sustainability-pulpit-rock-hero.jpg laerdal-sustainability-pulpit-rock-hero.jpg

Bæredygtighed

Dedikeret til en mere bæredygtig fremtid

Investerer i fremtiden

Vores mål for bæredygtighed

Carbon Neutral.png

Kulstofneutral
Opnå en reduktion på 70 % i CO2-emissioner inden 2030.

Circular solutions.png

Cirkulære løsninger
At designe bæredygtighed til nye produkter, løsninger og salgsmodeller.

Social Responsibility.png

Socialt ansvar
At implementere FNs og OECD's retningslinjer i hele vores forsyningskæde.

Bæredygtighedsmål og 2022-emissionsopdatering
Få mere at vide om vores mål, og hvor vi er i dag.

Hjælper med at redde liv på en bæredygtig måde

Gennem årene har vi bevaret fokus på vores mission om at hjælpe med at redde liv, og som organisation bidrager vi til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG) 3 - Godt helbred og velvære for alle. Vi er overbeviste om, at helbred og klima hænger sammen, og at en indsats for at afbøde klimaforandringerne vil have betydelige positive effekter på folkesundheden. Vores forpligtelse til klimaindsats, som beskrevet i SDG 13, er afgørende for at skabe en bæredygtig fremtid for både mennesker og planeten.

2023 Rapport om effekt og bæredygtighed

Forberede os på fremtiden

Mål for at forbedre

Vi måler hvert trin i udviklingen af vores produkter og tjenester gennem hele forsyningskæden og videre frem. Det giver os mulighed for at træffe effektive foranstaltninger til at forbedre bæredygtigheden på lang sigt.

Læs mere

Kulstofreduktion og cirkulære løsninger

At opnå en cirkulær økonomi kræver ambitiøs handling og et skift i den måde, vi producerer, forbruger og genanvender materialer på.

Social ansvarlighed

Vi værdsætter og udnytter vores forskelligheder og sikrer lighed gennem politikker, praksisser og ressourcer samt ved at skabe et miljø, hvor alle føler sig værdsat og respekteret. Det er et sted, hvor alle har en reel mulighed for at trives.

Yderligere oplysninger

Engagement

Vi arbejder alle mod det samme mål

Bæredygtighed er vigtig for alle hos Laerdal. Vi mener, at en bæredygtig virksomhed drives af mennesker. Bæredygtighed er vores ansvar, og vi spiller alle en vigtig rolle i at beskytte vores planet.

EngagingEmployees.jpg

Engagement blandt vores medarbejdere

Hvis vi skal nå vores ambitiøse mål, er vi nødt til at engagere hele organisationen. Vi tror på, at vi individuelt og kollektivt kan forbedre vores klimaresultater og mål for social ansvarlighed.

Engaging suppliers.jpg

Samarbejde med vores leverandører

Det er vigtigt for os at have leverandører med høj ydeevne inden for miljømæssige, sociale og etiske aspekter. 

Helping save lives

One Million Lives

At hjælpe med at redde en million flere liv. Hvert år. Inden 2030. Det er vores mål.

At forbedre kvaliteten af plejen i sundhedssektoren er en del af vores mission om at hjælpe med at redde flere liv. Og vi har etableret målet om at hjælpe med at redde 1 million flere liv. Hvert år. I 2030. Vi kan dog ikke gøre dette alene.

Dette er et fælles mål for Laerdal Gruppen. En gruppe af virksomheder, der udvikler sundhedsrelaterede løsninger og programmer fokuseret på en fælles mission om at hjælpe med at redde liv, sammen med vores partnere.

One Million Lives