Siirry sisältöön

Nursing Anne Simulator Geriatric

Geriatrisen potilaan hoitoon liittyvä kompleksisuus vaatii hyvää kliinistä tietämystä ja kliinisiä taitoja - samoin hoitotilanteeseen liittyvien epävarmuustekijöiden käsittely vaatii hyviä viestintätaitoja, joita sairaanhoitajan on tärkeää harjoitella turvallisen potilaan hoidon toteuttamiseksi. Nursing Anne Simulator Geriatric -simulaattori tuo realismia simulaatioon ja auttaa geriatrisen potilaan hoitoon liittyvien oppimistavoitteiden saavuttamisessa. 

Nursing Anne Simulator Geriatric -simulaattori on saatavana valmiiksi koottuna geriatrisena simulaattorina tai lisämoduulina Nursing Anne Simulator -simulaattoriin.

Tutustu Nursing Anne Simulator Geriatric -simulaattoriin

Investoi realistiseen simulaatiokoulutukseen

Geriatrisen moduulin avulla Nursing Anne Simulator (Medium) –simulaattorin voi muuntaa vanhukseksi, ja näin luoda mahdollisuus geriatristen potilaiden hoidon harjoitteluun.

Vie simulaatiokoulutusta askel eteenpäin

Nursing Anne Simulator -simulaattoria voi käyttää osana kattavampaa koulutusratkaisua kliinisten taitojen harjaannuttamisessa.

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.