Overslaan en naar inhoud
Open navigatie

Privacy Policy

Privacyverklaring

Laatste update: 1 oktober 2020

Bij LAERDAL (gezamenlijk aangeduid als ‘LAERDAL’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’) nemen we uw privacy serieus. In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, opslaan, gebruiken en openbaar maken als u - online of offline - contact met ons hebt, inclusief:

 • Wanneer u deze of elke andere website gebruikt, die worden beheerd door LAERDAL (aangeduid als ‘Website’ of ‘Websites'); of
 • Wanneer u LAERDAL-producten, -services, -applicaties of -programma's inclusief alle proefversies (gezamenlijk aangeduid als 'Services’) gebruikt. Dit omvat niet de services, applicaties of programma's die u gebruikt in opdracht van uw werkgever, opleidingsinstelling of andere derde partij; of
 • Wanneer u één van onze werknemers of vertegenwoordigers persoonlijk ontmoet, of
 • Wanneer u met ons communiceert via telefoon, fax, post, e-mail of via een live-chatfunctie; of
 • Wanneer u zich registreert op onze online-portalen voor leveranciersbeheer of rekrutering.

Deze Privacyverklaring is uitgegeven namens de Laerdal-bedrijvengroep. Als we het dus over LAERDAL hebben, dan verwijzen we naar het relevante bedrijf binnen de LAERDAL-bedrijvengroep dat verantwoordelijk is voor het verwerken van uw gegevens.  LAERDAL MEDICAL AS is de beheerder die verantwoordelijk is voor Laerdal.com en het FORUM-portaal.

Het is belangrijk dat u deze Privacyverklaring aandachtig doorneemt, net als alle overige opmerkingen of kennisgevingen die we onder bepaalde omstandigheden verstrekken wanneer we persoonsgegevens van u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we uw gegevens gebruiken. Deze Privacyverklaring is een aanvulling op andere berichten en is niet bedoeld om ze teniet te doen. 

Deze website is niet bedoeld voor kinderen (personen jonger dan 16 jaar) en we verzamelen via deze website niet bewust gegevens over kinderen.

ALS WE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN

We verzamelen informatie over u als u:

 • onze Websites gebruikt; of
 • informatie vraagt over onze Services of een service aanschaft (namens uzelf of als vertegenwoordiger van uw werkgever) in persoon of via telefoon, e-mail, fax, post of live-chat); of
 • onze kantoren bezoekt of evenementen, conferenties, seminaries of andere bijeenkomsten bijwoont waar wij ook aanwezig zijn; of
 • één van onze Services gebruikt ZIE BELANGRIJKE OPMERKING HIERONDER (voor uw eigen professionele doeleinden (vb. als privé-arts), of tijdens uw dienstbetrekking voor een organisatie (zoals een ziekenhuis, een andere dienstverlener of andere organisatie) die onze diensten gebruikt en waarmee wij een professionele of zakelijke relatie hebben, of als u deelneemt aan een trainingsprogramma of medische verzorging ontvangt van een zorgverlener die onze services gebruikt), of
 • online bij ons solliciteert. (In deze Privacyverklaring wordt alleen beschreven hoe we met uw informatie omgaan tijdens de sollicitatieprocedure en deze Privacyverklaring is niet van toepassing als u bij ons in dienst bent getreden (indien succesvol)). Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op werknemers van Laerdal met betrekking tot hun werk; of
 • zich registreert als leverancier of potentiële leverancier of als u zich registreert als solicitant via onze online portalen.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

De persoonlijke informatie die we verzamelen, hangt af van de context van uw interactie met LAERDAL en kan uit het volgende bestaan:

 • Persoonsgegevens inclusief voornaam en achternaam, gebruikersnaam, titel
 • Contactgegevens inclusief e-mailadres, postadres (factuuradres of afleveradres), gegevens over werkgever of organisatie, telefoonnummer en overige vergelijkbare contactgegevens
 • Profielgegevens inclusief gebruikersnaam en aanmeldgegevens zoals wachtwoorden, wachtwoordhints en overige vergelijkbare informatie voor verificatie en accounttoegang, uw aankopen of orders, feedback en reacties op enquêtes, browsergeschiedenis, zoekgeschiedenis en uw interactie met onze Websites en advertenties, inclusief de reacties die u naar ons verstuurd
 • Gebruiksgegevens inclusief informatie over hoe u onze Websites of Services gebruikt
 • Demografische gegevens zoals locatie, land en voorkeurstaal
 • Betaalgegevens die vereist zijn om uw betaling te verwerken als u een aankoop doet, zoals uw creditcardnummer of bankpas- of bankkaartnummer
 • Transactiegegevens inclusief details over betalingen aan en van u en overige details over producten of services die u bij ons hebt aangeschaft
 • Technische gegevens inclusief internetprotocol (IP)-adressen, aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, tijdzone en locatie, types browser-invoegtoepassingen en browserversies, besturingssysteem en platform en overige technologieën op de apparaten die u gebruikt voor toegang tot Websites en Services
 • Marketing- en communicatiegegevens inclusief uw voorkeuren wat betreft het ontvangen van marketingberichten van ons en onze derde partijen en uw communicatievoorkeuren
 • Bedrijfs- of organisatiegegevens, zoals de naam, grootte en locatie van het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkt en uw rol binnen dat bedrijf of die organisatie
 • Opnames van oproepen of chattranscriptiegegevens van gesprekken (verkoop, klantenondersteuning) en live-chatsessies die u met ons voert
 • Video's van reanimatietraining en gegevens over reanimatieprestaties verzameld door de TeamReporter App
 • Prestatiegegevens (indien relevant) de naam van uw werkgever of uw organisatie, de datum dat u bent aangenomen, afdeling en functieomschrijving; gegevens over trainingen en prestaties en competentieniveaus die u hebt verkregen door uw gebruik van de services en details over uw toegang tot en gebruik van de Services. ZIE BELANGRIJKE OPMERKING HIERONDER.

We kunnen uw persoonlijke informatie samenvoegen of anonimiseren, zodat we deze kunnen gebruiken voor onze eigen statistische, analytische of benchmark-doeleinden.  We doen dit om beter inzicht te krijgen in hoe gebruikers met onze Websites communiceren, of om te begrijpen en na te gaan hoe onze producten worden gebruikt, zodat we onze producten op basis van bewijs kunnen verbeteren. De geanonimiseerde informatie die we voor deze doeleinden gebruiken, maakt uw identiteit niet direct of indirect openbaar.

Informatie die u verstrekt:

Als u de Websites gebruikt of contact met ons opneemt: U kunt informatie over uzelf verstrekken door formulieren in te vullen op onze Websites of telefonisch, via e-mail, fax, live-chat of persoonlijk tijdens een bezoek aan onze kantoren of op events, seminaries, confertenties of door nog een andere manier. We bedoelen onder andere informatie die u verstrekt als u documenten bij ons indient, zich registreert om onze Websites te gebruiken, een vraag heeft over onze Services of Services aanschaft, zich abonneert op onze Services, een probleem meldt op onze Websites of feedback geeft. Als u contact met ons opneemt via de Websites, dan slaan we de correspondentie op.

Als u de Services gebruikt: Ontvangen we informatie en slaan we informatie op die u rechtstreeks aan ons verstrekt via uw gebruik van de Services, waaronder alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt als u zich voor de eerste keer registreert als gebruiker van onze Services. 

BELANGRIJKE OPMERKING: Veel van onze Services zijn bedoeld voor gebruik door de organisaties van onze klanten en worden in dergelijke gevallen door uw organisatie aan u beschikbaar gesteld. We verzamelen en verwerken de informatie van onze klanten op basis van hun instructies en in overeenstemming met onze overeenkomsten met hen. Uw gebruik van de Services kan onderhevig zijn aan het beleid van uw organisatie, mits er sprake is van dergelijk beleid. Als u Services gebruikt onder toezicht van een organisatie waar u een band mee heeft (bijvoorbeeld een werkgever of school), dan (1) beheert en administreert deze organisatie uw gebruik van de Services en (2) heeft deze organisatie toegang tot uw persoonlijke informatie en verwerkt deze. Als uw organisatie uw gebruik van de Services opslaat, dan kunt u met uw vragen over privacy terecht bij uw organisatie. Uw organisatie is de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens voor dergelijke doeleinden en wij zijn de gegevensverwerker. LAERDAL is niet verantwoordelijk voor de privacy- of veiligheidsmaatregelen van haar klanten en ze kunnen verschillen van de privacy- of veiligheidsmaatregelen in de Privacyverklaring.

Informatie die we automatisch over u verzamelen:

Als u de Websites of Services gebruikt: We kunnen automatisch technische informatie verzamelen waaronder het Internet Protocol (IP)-adres dat gebruikt wordt om met uw computer verbinding te maken met internet en uw aanmeldgegevens, browsertype en versie, tijdzone-instelling, maar ook informatie over uw bezoek inclusief bezochte pagina's. We verzamelen ook informatie over uw bezoek, waaronder de Uniform Resource Locators (URL), klikstream naar, door en van onze Website (inclusief datum en tijd), producten die u hebt bekeken of waar u naar gezocht hebt, reactietijden van pagina's, foutieve download, duur van het bezoek aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie en alle gebruikte telefoonnummers waarmee onze klantenservice is gebeld.

COOKIES: U begrijpt en gaat ermee akkoord dat onze servers ‘cookies’ kunnen versturen als u bepaalde pagina's van onze Website bezoekt of onze Services gebruikt. Cookies zijn kleine stukjes tekst die door uw webbrowser naar de harde schijf van uw computer worden verzonden.  Dergelijke elektronische persoonlijke informatie wordt automatisch naar ons verzonden.  Als u cookies niet wilt accepteren met betrekking tot uw gebruik van de services, dan moet u stoppen met het gebruiken van de Services, of het gebruik van cookies uitschakelen in de instellingen van uw internetbrowser, maar dan is het wel zo dat sommige functies van de Websites of Services en aanverwante services niet goed kunnen werken als uw browser geen cookies accepteert. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.

Informatie die we van derde partijen ontvangen. We ontvangen ook persoonlijke gegevens van derde partijen volgens de procedures die beschreven worden in deze Privacyverklaring, samen met alle aanvullende beperkingen als gevolg van de bron van de gegevens. Deze bronnen van derden zijn:

 • Klantorganisaties (zie de BELANGRIJKE OPMERKING hierboven);
 • Dienstverleners die ons helpen om uw locatie te bepalen op basis van uw IP-adres of ons helpen met technische services, betaling en levering;

 

HOE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE WORDT GEBRUIKT

We gebruiken de informatie die we via onze Websites en Services verzamelen om:

Doel
Type persoonlijke informatie
Juridische basis

U als nieuwe klant, gebruiker van onze Services of leverancier te registreren

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Demografische gegevens

(d) Profiel

(a) Uitvoeren van een contract met u

(b) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om de identiteit van de onlinegebruikers van onze Website te beheren en te bevestigen om hun gebruikerservaring te verbeteren)

Uw order te verwerken en te leveren, waaronder:

(a) Betalingen, kosten en onkosten te verwerken

 

(b) Geld dat we tegoed hebben te innen en terug te vorderen

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Financieel

(d) Transactie

(a) Uitvoeren van een contract met u

(b) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om schulden te innen)

Om onze relatie met u te onderhouden, wat onder meer inhoudt:

 

(a) u op de hoogte brengen van wijzigingen in onze voorwaarden of Privacyverklaring

(b) u te vragen een beoordeling te geven of een enquête in te vullen

(c) met u communiceren wanneer u om het even welke wijze met ons contact opneemt.

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Marketing en communicatie

(a) Uitvoeren van een contract met u

(b) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen

(c) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om onze archieven up-to-date te houden en te onderzoeken hoe onze klanten onze Websites of Services gebruiken)

Om u een enquête of beoordeling in te laten vullen

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Gebruik of

(e) Demografische gegevens

(f) Marketing en communicatie

(a) Uitvoeren van een contract met u

(b) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/services gebruiken, ze te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

Om ons bedrijf en onze Websites te beheren en te beschermen (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosten van gegevens)

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch

(a) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om zaken te kunnen doen, administratie en IT-services, netwerkbeveiliging te kunnen uitvoeren, om fraude te voorkomen en in de context van een bedrijfsreorganisatie of herstructurering van de groep)

(b) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen

Om u relevante websitecontent en advertenties te bieden en de effectiviteit van de advertenties die we u laten zien, te meten en te begrijpen

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing en communicatie

(f) Technisch

Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/services gebruiken, ze te ontwikkelen, om ons bedrijf te laten groeien en onze marketingstrategie te bepalen)

Om gegevensanalyses te maken om onze Website of Services, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren. Zoals hierboven vermeld, nemen we maatregelen om deze informatie voorafgaand aan verwerking te anonimiseren, maar in zoverre dat het technisch persoonlijke gegevens bevat om aan de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming te voldoen, hebben we de juiste juridische basis ingesteld die hier uiteen wordt gezet.

(a) Technisch

 

(b) Gebruik

Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om soorten klanten te identificeren voor onze producten en services, om onze website up-to-date en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te bepalen)

Om u suggesties en aanbevelingen te doen over Services waar u in geïnteresseerd zou kunnen zijn, waaronder marketing van onze Services en om onze marketingactiviteiten op u of de belangen van uw organisatie af te stemmen

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch

(d) Gebruik

(e) Profiel

Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om onze producten/services te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

Om u en/of (indien van toepassing) uw werkgever/organisatie ondersteuning te bieden voor de Services, zoals training, competentiedocumenten en certificaten

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch

(d) Gebruik

(e) Prestatiegegevens

Noodzakelijk om ons contract met u of uw werkgever na te leven

U en/of (indien van toepassing) uw werkgever/organisatie te voorzien van gebruikersondersteuning en klantenondersteuning voor het opsporen en oplossen van problemen met Services en andere klantenservice- en ondersteuningsactiviteiten.

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch

(d) Gebruik

(e) Prestatiegegevens

Noodzakelijk om ons contract met u of uw werkgever na te leven

Uw account en/of (indien van toepassing) de Services beheren die we uw werkgever/organisatie bieden

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch

(d) Gebruik

(e) Prestatiegegevens

Noodzakelijk om ons contract met u of uw werkgever na te leven

Om uw vaardigheden, kwalificaties en geschiktheid voor een mogelijke baan bij ons te beoordelen en om met u te communiceren tijdens de sollicitatieprocedure en documenten op te slaan voor onze sollicitatieprocedure

 

(Let op, in deze Privacyverklaring wordt alleen beschreven hoe we met uw informatie omgaan tijdens de sollicitatieprocedure en deze is niet van toepassing als u bij ons in dienst bent getreden (indien succesvol)). Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op werknemers van Laerdal met betrekking tot hun werk.

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Academische en professionele vaardigheden

(d) Werkgeschiedenis

(e) Titel

(f) Geboortedatum

(g) Alle andere informatie die u ons vrijwillig verstrekt tijdens de sollicitatieprocedure

 

Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen om te besluiten of we u aannemen en ook noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen wat betreft contact met u opnemen

 

 

 

Om uw reanimatietrainingsvideo's en andere gegevens van de oefenpoppen over de reanimatieprestaties te analyseren die door de TeamReporter App zijn verzameld

 

(a) Video's van reanimatietraining verzameld door de TeamReporter App

(b) Reanimatieprestatiegegevens van de oefenpoppen die door de TeamReporter App zijn verzameld

Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om de functionaliteit van de TeamReporter App voor reanimatietraining te verbeteren)

 

 

Over het algemeen vertrouwen we niet op toestemming als juridische basis voor het verwerken van uw persoonlijke informatie.  In sommige omstandigheden kunnen we wel vertrouwen op toestemming als basis voor het verzenden van bepaalde marketingberichten naar u via e-mail of sms, als dit wettelijk verplicht is. In andere omstandigheden vertrouwen we echter wettelijk op onze rechtmatige belangen, om u te kunnen informeren over relevante Services, op een niet al te opdringerige manier.  Ongeacht onze juridische basis voor marketing heeft u het recht om te allen tijde marketing tegen te houden door contact met ons op te nemen via privacy@laerdal.com of door gebruik te maken van de links om u uit te schrijven in onze e-mails of op onze Websites. Als u specifiek toestemming geeft voor aanvullend gebruik van uw persoonlijke informatie, kunnen we uw persoonlijke informatie gebruiken op een manier die consistent is met deze toestemming. Ook uw werkgever kan als gegevensbeheerder uw toestemming verzamelen voor eigen doeleinden (zie het volgende vakje).

Wanneer u de Services op verzoek van uw werkgever gebruikt en wij Services aan uw werkgever leveren, dan verzamelen, gebruiken en delen we uw persoonlijke informatie voor de hierboven genoemde doeleinden op verzoek van, en in overeenstemming met de aanwijzingen van uw werkgever. Uw werkgever is de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens voor dergelijke doeleinden, en wij zijn de gegevensverwerker. Uw werkgever kan beleid en processen ter bescherming van persoonlijke informatie hanteren die verschillen van de privacyverklaring die u momenteel leest, en we raden u aan om dergelijk beleid door te nemen voordat u de Services opent of gebruikt.

Als u zichzelf persoonlijk hebt ingeschreven voor de Services, dan verzamelen, gebruiken en delen we uw persoonlijke informatie voor de hierboven genoemde doeleinden voor en namens u, en zijn wij de gegevensverwerker van uw persoonlijke informatie voor dergelijke doeleinden.

We verkopen uw persoonlijke informatie niet en delen het niet met derden voor gebruik in advertenties of marketing van hun producten of services.

HOE WE UW INFORMATIE DELEN

Wanneer u de Services op verzoek van uw werkgever gebruikt, en wij Services aan uw werkgever bieden, dan delen we uw persoonlijke informatie met uw werkgever voor bepaalde doeleinden als gegevensverwerker van uw werkgever. Zie hierboven ‘HOE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE WORDT GEBRUIKT’.

We gebruiken externe dienstverleners (bijvoorbeeld orderafhandeling, websitebeheer, evenementenbeheer, informatietechnologie en aanverwante infrastructuur, klantenservice, afleveren e-mail) om uw persoonlijke informatie op te slaan en te verwerken voor het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten in naam van Laerdal.

Onze dienstverleners moeten onze uitdrukkelijke instructies volgen als ze uw persoonlijke informatie verwerken en ze moeten de juiste maatregelen voor opslag en beveiliging nemen om dergelijke persoonlijke informatie te beschermen. We staan niet toe dat ze deze informatie voor hun eigen doeleinden gebruiken.

We kunnen uw persoonlijke informatie ook delen als reactie op een verzoek van de overheid of regelgevende instanties, wetshandhaving of een gerechtelijk bevel; aan een potentiële koper van ons bedrijf; en zoals toegestaan door de geldende wet- en regelgeving.

Links naar andere websites. De Websites bevatten links en interactieve functies naar verschillende sociale mediaplatforms, zoals Facebook, YouTube en Twitter. Als u deze platforms informatie verschaft, wordt uw informatie op deze platforms opgeslagen en is deze beschikbaar voor iedereen die de platforms gebruikt. Als u deze platforms al gebruikt, kunnen hun cookies op uw apparaat worden ingesteld als u onze Websites gebruikt en ze kunnen al over bepaalde informatie over u beschikken, die ze kunnen combineren met informatie die op onze Websites is verzameld. Deze functies kunnen integratie of toegang inschakelen voor uw sociale media-accounts. Wij hebben geen controle over deze sociale mediaservices, uw profielen op deze services. Pas uw privacy instellingen aan op deze services of stel regels in over hoe deze services uw informatie gebruiken. U en de serviceproviders van de sociale media hebben hier de controle over. We raden aan het volledige beleid en alle informatie over de toepasselijke sociale mediaservices door te nemen, om meer te weten te komen over hoe ze met uw informatie omgaan voordat u dergelijke functies gebruikt die op de Websites beschikbaar zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor handelingen van of weglatingen door enige serviceprovider van sociale media of uw gebruik van functies die voortvloeien uit hun functies of platform.

INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

LAERDAL opereert over de hele wereld en we hebben ook dienstverleners die in verschillende landen werkzaam zijn. Om die reden kan uw persoonlijke informatie overgedragen worden naar, openbaar worden gemaakt aan of opgeslagen worden door ons in andere landen dan uw eigen land, waar de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en de privacywetgeving kunnen verschillen van die in uw land. Dit kan zich voordoen als uw persoonlijke informatie is opgeslagen op een plek in de cloud met gecontroleerde toegang. Met "In de cloud" bedoelen we servers in een datacenter die door een externe partij worden beheerd en toegankelijk zijn via internet, en dat datacenter kan in een ander land dan uw eigen land staan. We hebben echter gepaste maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie beschermd wordt in overeenstemming met deze Privacyverklaring. We hebben onder andere een intragroepovereenkomst gesloten op basis van de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie voor overdracht van persoonlijke informatie tussen onze bedrijven binnen de groep, en ook aanvullende verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming die relevant zijn voor het land waarnaar geëxporteerd wordt als er persoonlijke informatie geëxporteerd wordt vanuit Australië, Canada, Maleisië, Mexico, Polen of Singapore. Dit is inclusief het invoeren van de juiste overeenkomsten voor gegevensverwerking met derden, indien relevant.  U gaat akkoord met de overdracht, opslag en/of verwerking van informatie buiten uw land. 

BEWAREN VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Onder de beperkte omstandigheden dat wij de gegevensbeheerder zijn van uw persoonlijke informatie (zie "Hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt" hierboven voor meer informatie), bewaren we uw persoonlijke informatie alleen voor zolang dat nodig is.  Onder bepaalde omstandigheden kunnen we uw persoonlijke informatie langer opslaan, bijvoorbeeld als dit moet vanwege vereisten op het gebied van wetgeving, regelgeving, belastingen of boekhouding. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we uw persoonlijke informatie ook langer bewaren, zodat we een juist overzicht hebben van uw contacten met ons, mocht u klachten hebben of mochten er problemen optreden, of als we reden hebben om aan te nemen dat er kans is op juridische vervolging met betrekking tot uw persoonlijke informatie of handelingen.

Als uw werkgever of een andere organisatie de gegevensbeheerder is van uw persoonlijke informatie, dan raadpleegt u hun beleid en processen over de bescherming van persoonlijke informatie voor de relevante bewaarperiode(s).

GEGEVENSINTEGRITEIT EN BEVEILIGING

We hechten veel belang aan de privacy en vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die we beheren of in ons bezit hebben (al naar gelang het geval). Voor ons Information Security Management System zijn we gecertificeerd volgens de ISO 27001-norm. We zijn verplicht om passende fysieke, elektronische en bestuurlijke beschermingsmaatregelen te treffen om ongeoorloofde toegang, uitwissing, verlies, gebruik, verwerking of openbaarmaking van uw persoonlijke informatie te voorkomen, en we nemen redelijke maatregelen om dit te voorkomen. We blijven, waar nodig, onze veiligheidsmaatregelen herzien en bijwerken wanneer nieuwe technologieën beschikbaar komen.

Helaas is het verzenden van informatie via internet niet geheel veilig. Hoewel we redelijke maatregelen nemen om persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw persoonlijke informatie niet garanderen.

UW RECHTEN

Onderhevig aan bepaalde uitzonderingen, en in sommige gevallen afhankelijk van de verwerkingsactiviteiten die we uitvoeren, hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie. U hebt namelijk het recht:

 • Op toegang tot uw persoonlijke informatie
 • Om persoonlijke informatie te corrigeren/verwijderen
 • Om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken
 • Om uw persoonlijke informatie over te dragen
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie
 • Om bezwaar te maken tegen de manier waarop we uw persoonlijke informatie gebruiken voor directe marketingdoeleinden
 • Op een kopie van veiligheidsmaatregelen voor persoonlijke informatie, gebruikt voor overdracht buiten uw jurisdictie
 • Om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthouder of, als u inwoner van Australië bent, het recht om een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonlijke informatie.

Het is met name belangrijk om in gevallen waarin wij de gegevensverwerker zijn (bijvoorbeeld als we persoonlijke informatie over u verzamelen via uw gebruik van onze Services, wat in deze Privacyverklaring uitgebreid wordt beschreven), uw rechten uit te oefenen ten opzichte van de relevante gegevensbeheerder (bijvoorbeeld uw werkgever, waarbij uw werkgever de klantorganisatie klant is die onze Services heeft gekocht).

Contact met ons opnemen:

U kunt op verschillende manieren (zie hieronder) contact met ons opnemen over uw persoonlijke informatie.

We kunnen u vragen om aanvullende informatie, om uw identiteit te bevestigen en uit veiligheidsoverwegingen, voordat we de gevraagde persoonlijke informatie aan u verstrekken. We behouden ons het recht voor om kosten in rekening te brengen wanneer dit wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld als uw verzoek ongegrond of buitensporig is.

Als u zich wilt afmelden voor marketingcommunicatie die wij u toesturen, dan kunt u dit te allen tijde doen door het websiteformulier in te vullen of door op de link ‘uitschrijven’ te klikken in de marketingmails die we u sturen, of door rechtstreeks contact met ons op te nemen via Privacy@Laerdal.com.

 1. U kunt ervoor kiezen om hier uw rechten uit te voeren
  1. Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, met inbegrip van verzoeken om toegang te krijgen tot, overdracht, bezwaar, correctie of verwijdering van de persoonlijke informatie die we van u in bezit hebben of om een klacht in te dienen over hoe we met uw persoonlijke informatie omgaan, dan kunt u ook contact opnemen met onze Data Protection Manager via de hieronder vermelde gegevens..

LAERDAL MEDICAL AS

TER ATTENTIE VAN DE DATA PROTECTION MANAGER

E-mail: Privacy@laerdal.com

Postadres: Tanke Svilandsgate, 4002 Stavangern, Noorwegen

Aanvullende informatie voor inwoners van Australië

Met betrekking tot informatie van uitsluitend inwoners van Australië, neemt u contact met ons op via 1800-331-565 of stuurt u een e-mail naar privacy@laerdal.com.au als u vragen hebt over deze privacyverklaring, ons beheer van uw informatie of als u een kopie van deze Verklaring wilt ontvangen.

Aanvullende informatie voor inwoners van Duitsland

Vertegenwoordiger gegevensbescherming voor de Bondsrepubliek Duitsland

Met betrekking tot informatie van uitsluitend inwoners van Duitsland, hebben we Judith Birkmann van Datev DE aangesteld als onze Duitse vertegenwoordiger gegevensbescherming voor alle problemen die zich voordoen met betrekking tot Duitse entiteiten. Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring met betrekking tot de persoonlijke informatie van Duitse ingezetenen, dan neemt u contact op met Judith Birkmann. Hier volgen haar contactgegevens:

Judith Birkmann
IT-Strategie, IT-Sicherheit & Datenschutz
Datev eG, 90329 Nurnberg
E-mail: datenschutz@laerdal.com

Aanvullende informatie voor inwoners van de VS en Canada

Met betrekking tot persoonlijke gegevens van Amerikaanse en Canadese ingezetenen, moet u het volgende in acht nemen:

Op interesses gebaseerde advertenties

We kunnen samenwerken met externe partijen om doelgerichte advertenties aan u weer te geven als u onze Websites bezoekt. We kunnen hiervoor cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken. Als u bijvoorbeeld zoekt naar informatie over een bepaald Laerdal-product, kunnen we een advertentie voor een dergelijk product weergeven op andere websites die u bezoekt. Deze vorm van adverteren (ook wel Interest Based Advertising genoemd) is gebaseerd op niet-persoonlijke informatie die u niet specifiek ïdentificeert. als gevolg hiervan kunnen externe partijen zich bewust zijn van uw interesses, maar u niet persoonlijk identificeren in verband met de weergave van die specifieke advertentie. Wij zijn van mening dat dergelijke advertenties nuttig zijn, omdat u advertenties te zien krijgt die relevant zijn voor uw interesses en activiteiten. U kunt zich echter ook afmelden voor doelgerichte advertenties van bepaalde dienstverleners op www.aboutads.info/consumers. Dit proces is gebaseerd op een opt-out- of afmeld-cookie, dus als u uw cookies verwijdert of een andere computer gebruikt dan moet u dit proces herhalen. Als u zich afmeldt, krijgt u nog steeds online advertenties te zien, maar deze zijn wellicht niet afgestemd op uw specifieke interesses en activiteiten.

Wij voldoen aan de Self Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising die zijn opgesteld door de Digitial Advertising Alliance.

Afmelden voor inwoners van Canada:

Naast de methodes vermeld in 1 en 2 hierboven, kunt u zich ook aanmelden, uw e-mailinstellingen beheren en afmelden voor marketingberichten van Laerdal op:

http://www.laerdal.com/ca/support/newsletter-update-profile/ 

Uw verzoek kan op basis van toepasselijke wetgeving worden geaccepteerd of afgewezen en als uw werkgever de gegevensbeheerder is van persoonlijke informatie waar u om vraagt, kunnen we uw verzoek doorverwijzen naar uw werkgever.

Het is belangrijk dat uw persoonlijke informatie die we bewaren, correct en up-to-date is. Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke informatie verandert tijdens uw relatie met ons. We werken deze Privacyverklaring bij als dat nodig is. Alle updates worden op de Websites geplaatst. Als we dergelijke updates plaatsen dan veranderen we de datum bij "laatste update" bovenaan de verklaring. We raden aan om deze Privacyverklaring regelmatig door te nemen voor informatie over hoe LAERDAL uw informatie beschermt.