Gå til innhold

Simulering som metode

Trening gir mestring

Få mest mulig ut av treningen din

Simulering er en etablert metode for kvalitet og sikkerhet i mange bransjer. Forsvaret, fly-og offshorebransjen har drevet med simulering i mange år. I helsesektoren har denne læringsmetoden hatt en økning fra midten av 2000-tallet. 

Dagens opplærings- og helseinstitusjoner står overfor samme utfordring: hvordan skal man oppnå mer med mindre. Tid og penger er begrensende ressurser, men samtidig har pasientomsorg og pasientsikkerhet høyeste prioritet. 

Simulering kan hjelpe deg med å nå dine mål med de midlene du har. Pasientene byttes ut med treningsdukker, ferdighetstrenere eller markører. Det kan trenes på alt fra å forstå samt utføre en prosedyre til en fullskalasimulering hvor målet er å effektivisere kommunikasjon og samhandling i et team.

Tren etter behov

Kompetansemål kan ofte være omfattende og ambisiøse. For å gjøre kompetansemålene nyttige i bruk kan det ofte være hensiktsmessig å utforme læringsmål på forskjellige nivåer. Læringsmålene vil være til hjelp i planlegging av hvilken simuleringsform som vil være passende.

Det finnes en passende treningsløsning for alle kompetansemål, alt fra å trene på hjerte-og lungeredning, nedleggelse av sonde, grunnleggende vurdering til kritisk tenkning og avansert behandling. 

Lær sammen, peer-to-peer

Formalisert opplæring sammen med medstudenter er en effektiv og virkningsfull måte for å lære eller øve på viktige ferdigheter og prosedyrer. I en tid hvor ressursene er få og kravene til de ansatte øker, gir peer-to-peer simulering studentene muligheten til å bruke en verdifull ressurs, hverandre.

Denne metoden gir anledning til mer øvelse enn tradisjonelle undervisnings- og læringsmetoder, ettersom den ikke er avhengig av å ha en veileder for opplæring i simulering og debriefing tilstede. Peer-to-peer er ikke en erstatning for tradisjonell undervisning, men utfyller og forbedrer kvaliteten på den generelle opplæringen.

Ønsker du mer informasjon?

Hvordan ønsker du at vi skal kontakte deg?
<p>Vi vil håndtere dine personlige kontaktopplysninger med forsiktighet som beskrevet i <a href="/no/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank">Laerdals personvernerklæring.</a></p>

Vi vil håndtere dine personlige kontaktopplysninger med forsiktighet som beskrevet i Laerdals personvernerklæring.