Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

PrematurityDay_Hero.jpg PrematurityDay_Hero.jpg

Verdens prematurdag

Født for tidlig

Med verdens prematurdag er det et ønske om å øke oppmerksomheten på premature barn, over hele verden. Ifølge Verdens helseorganisasjon blir det hvert år født 15 millioner barn prematurt. Det er 1 av 10 barn. Komplikasjoner etter premature fødsler er den ledende dødsårsaken for barn under 5 år på verdensbasis.

15

Millioner født prematurt

1

Millioner dør

3 av 4

Kan reddes med kostnadseffektive løsninger

PrematureBaby_552.jpg

Et globalt problem

Verdens helseorganisasjon kan melde at selv om over 60 % av alle premature fødsler skjer i Afrika og Sør-Asia, er premature fødsler et økende problem over hele verden. I lavkostland blir i gjennomsnitt 12 % av alle barn født prematurt sammenlignet med 9 % i høykostland. USA er nummer seks av de ti landene med høyest antall premature fødsler bak India, Kina, Nigeria, Pakistan og Indonesia.

Premature barn har større risiko for langvarige komplikasjoner og død. De trenger spesialisert pleie av høyt utdannet helsepersonell.

Premature, små eller syke barn står for nesten 80 % av alle neonatale dødsfall. For disse barna holder det ikke å bare overleve, de må ha det bra, noe som betyr å styrke helsevesenet."

- Stefan Peterson, leder for FNs barnefond (UNICEF)
- Stefan Peterson, leder for FNs barnefond (UNICEF)


"Vi trener annenhver uke. Vi trener ikke bare for bedre kompetanse, vi trener også på teamarbeid.  I nødstilfeller for premature barn har vi ingen tid å miste. Nye sykepleiere blir sikrere etter simuleringstrening. Det blir vi alle. Så vi trenger å øve. Fordi vi ønsker alle det beste for barna."

Silje Eirin Sæther
Intensivsykepleier for nyfødte
Stavanger universitetssjukehus

SiljeSaether.jpg