Gå til innhold

SimJunior

SimJunior er en interaktiv pediatrisk simulator, designet av Laerdal sammen med American Academy of Pediatrics for å oppfylle kravene til utdanning og opplæring for helsepersonell.

Gå til seksjonen

En realistisk helkroppssimulator for pediatriske nødssituasjoner

SimJunior fremstiller en 6 år gammel gutt som simulerer en stor spennvidde av situasjoner, fra et sunt, snakkende barn til en ikke responderende, kritisk skadet pasient uten vitale tegn.

SimJunior gir studentene mulighet til å fokusere på et bredt spekter av pediatriske ferdigheter, eksponerer og gir dem praktisk erfaring med livstruende pediatriske problemer.

Med en rekke tilgjengelige tekniske og pedagogiske tjenester, i tillegg til et validert simuleringsinnhold, gir SimJunior deg en komplett simuleringsløsning i et pediatrisk treningsprogram.

Bruks- og debriefingsvalg

Integrert rapportering

SimCapture integreres trådløst med LLEAP (for PC og SimPad PLUS) og gir en debriefings og vurderingsløsning som fanger lyd, video, kommentarer, pasientmonitor og simuleringsdata på ett enkelt nettbasert grensesnitt.

 

 

Samarbeid for å forbedre resultater for barn

SimNewB Neonatal Simulator er utviklet i samarbeid med American Academy Pediatrics (AAP) og gir nye muligheter for å integrere den nyeste teknologien i treningsprogram for nyfødte.

Bruk at SimNewB sammen med undervisningsmateriell utviklet og validert av organisasjoner som AAP, gir brukere mulighet til å mestre ferdighetene som trengs for å behandle nyfødte og derigjennom forbedre pasientutfallet.

Oversikt

Pusting

 • Simulert spontanrespirasjon

 • Observerbar brystheving

 • Variable åndedrettsfrekvenser

 • Flere lyder fra øvre luftveier synkronisert med pusting

 • Oppdag mekaniske ventileringer (inkludert ingen ventileringer)

 • Bag-ventilmaske-kapasitet

 • Normale og unormale pustelyder

 • Oksygenmetning og kurver (valgfri pasientmonitor)

 • Pustekomplikasjoner Høyre og venstre lunger kan enten lukkes eller åpnes for å muliggjøre ventileringer

  • Bilateral brystbevegelse med spontanrespirasjon
  • Unilateral brystheving med intubering i høyre hovedbronkie
  • Unilaterale og bilaterale pustelyder
 • Høyre og venstre lunger kan enten lukkes eller åpnes for å muliggjøre ventileringer

Luftvei

SimJunior-luftveien er anatomisk modellert så langt som trakea.

 • Realistisk luftvei med referansemerker

 • Oral og nasal intubasjon

 • LMA- eller ET-innsetting

 • Tungeødem

 • NG-slange

 • Cricoidbrusk

 • Hakeløft og kjeveløft (ingen sensor)

Hjerte

 • Defibrillering og kardioversjon

 • Pacing

 • Omfattende EKG-bibliotek

 • Flere hjertelyder synkronisert med EKG

 • Overvåkning av EKG-rytme (3-avledning)

 • 12-avlednings EKG-display (valgfri pasientmonitor)

Brystkompresjoner

 • I samsvar med 2015 AHA- og ERC-retningslinjer

 • HLR-kompresjoner genererer merkbare karotidpulser, blodtrykkskurver og EKG-artefakter

 • Deteksjon og logging av en rekke kompresjoner i dataloggen

Vaskulær tilgang

 • IV-tilgang (høyre arm og hånd)

 • Intraossøs tilgang (høyre tibia)

Sirkulasjon

 • Blodtrykk målt manuelt ved auskultasjon av Korotkoff-lyder

 • Bilateral karotid og unilateral brakial og radialpulser (venstre side) synkronisert med EKG

 • Pulsstyrke variabel med BP

 • Merkbar puls detekteres og logges

Lyder

 • Hjerte

 • Lunge

 • Buk

 • Pasientstemme

  • Forhåndsinnspilte lyder

  • Trådløs mikrofon

Andre funksjoner

 • Utbyttbare pupiller Anfall

  • Normal, utvidet og sammentrukket
 • Anfall

Session Viewer (PC-betjening)

 • Web-kameraopptak

 • Gå gjennom hendelsesloggen sammen med synkronisert opptak av pasientskjerm og intern video

Pasientmonitor (valgfri)

 • Svært konfigurerbar

 • Simulerer flere parametere inkludert:

  • Hjertefrekvens, ECG, SPO2, NIBP, ETCO2

 • 12-avlednings EKG-display

Opplæringstjenester

 • Introduksjon til SimJunior

 • Scenario-programmering

 • Egendefinerte opplæringstjenester

Tekniske tjenester

 • Profesjonell installasjon

 • Forebyggende vedlikehold

 • Utvidet garanti

Ekstrautstyr

277-00001

Pediatriske traumemoduler