Gå til innhold

AT Kelly Torso

AT Kelly Torso brukes til å øve på håndtering av luftveier og innlegging av venekanyle i sentrale vener.

Gå til seksjonen

Oversikt

Produktinformasjon

I hovedsak utviklet for trening på sentral venetilgang og dekompresjon av thorax, men en kan også trene luftveishåndtering.

Luftveishåndtering ved manuelle manøvre og ved hjelp av mekanisk utstyr, intubasjon (oral og nasal), innføring av orofaryngeal og nasofaryngeal luftvei og manuelt generert carotispuls.

Mageauskultasjon for bekreftelse av korrekt posisjonering. Heimlich-manøver kan utføres. Lukkede thoraxkompresjoner, dekompresjon av trykkpneumothorax (midt-claviculær og midt-aksillær) og subclaviakanylering (høyresidig).

Spesifikasjoner

Luftveisfunksjoner

Intubasjon
Tilgjengelig
Nål brystkompresjon
Tilgjengelig
Sugeteknikker
Tilgjengelig
NPA/OPA-innsetting
Tilgjengelig

Last ned

Bruksanvisninger

pdf

Directions for Use, AT Kelly Torso Rev D - English

Directions for Use for AT Kelly Torso trainers. Head/face skin and airway is replaceable on trainers manufactured after 16 March 2015.

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon?

Ønsker du mer informasjon?

Hvordan ønsker du at vi skal kontakte deg?
<p>We will handle your personal contact details with care as outlined in <a href="/no/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank">Laerdal's Privacy Policy</a>.</p>

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

Retur

Retur

<p>We will handle your personal contact details with care as outlined in <a href="/no/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank">Laerdal's Privacy Policy</a>.</p>

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

Teknisk support

Teknisk support

<p>We will handle your personal contact details with care as outlined in <a href="/no/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank">Laerdal's Privacy Policy</a>.</p>

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.