Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

Infant IO Leg

En modell av et spedbarnsben som gir studentene mulighet til å øve på intraossøs infusjon.

Gå til seksjonen

Ønsker du mer informasjon?

Ønsker du mer informasjon?

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.