Przejdź do treści

Planuj, aby zapewnić optymalne doświadczenia

W symulacji chodzi nie tylko o technologię, techniki i umiejętności. Potrzebna jest także komunikacja, praca zespołowa i przywództwo. Na dobry początek użyj LLEAP do planowania.

Znajdź scenariusze w ScenarioCloud 

Odkryj setki wstępnie zaprogramowanych scenariuszy dopasowanych do wytycznych klinicznych i opracowanych przez najlepszych ekspertów w branży. 

Twórz własne scenariusze lub pozwól nam się wyręczyć

Opracowuj niestandardowe zagadnienia i potrzebne scenariusze za pomocą SimDesigner. To bezpłatne narzędzie pozwala użytkownikom tworzyć wstępnie zaprogramowane treści. 

Zasoby w Twoich rękach

Materiały pomocnicze zawierające cele szkoleniowe i punkty do omówienia są integralną częścią wdrożenia szkolenia symulacyjnego i są dołączone do każdego scenariusza zamieszczonego w ScenarioCloud.

Dostosowuj i udostępniaj

Scenariusze przeznaczone na symulatory z aplikacją LLEAP lub SimPad można łatwo dostosowywać do potrzeb, udostępniać i modyfikować za pomocą SimDesigner.

Przeprowadzaj realistyczne sesje symulacji

Spoglądaj z dystansu na każde zdarzenie w trakcie symulacji. Komentuj, rejestruj i wprowadzaj ułatwienia, aby zapewnić najlepsze doświadczenia edukacyjne każdemu słuchaczowi.

Plug & play

Używaj jednego komputera z aplikacją LLEAP do kontrolowania wszystkich symulatorów zgodnych z oprogramowaniem LLEAP.W razie prowadzenia wielu symulacji jednocześnie możesz też dodawać dodatkowe komputery z LLEAP podczas operacji „dobieraj do siebie”.

Dostosowana praca

Wybierz tryb roboczy, który sprawdza się najlepiej dla Ciebie i Twojej dziedziny. Użyj opcji „w locie” (tryb ręczny) lub wykorzystuj wstępnie zaprogramowane scenariusze (tryb automatyczny), aby szybko i skutecznie przeprowadzić symulację.

Rejestracja zdarzeń

Użyj klawiszy zdarzeń „dotknij, aby zapisać” w celu szybkiej rejestracji zdarzeń. Zdarzenia zarejestrowane w dzienniku, a także zdarzenia wykryte przez symulator pacjenta mogą automatycznie sterować scenariuszem.  

Łatwo dostosowuj parametry

Korzystaj z menu rozwijanych i suwaków, aby szybko zmienić ciśnienie krwi, tętno, dźwięki itd.  Symulację można także rozpocząć, wstrzymać lub przewinąć.

Liczniki i trendy

Wbudowane elementy sterujące ułatwiają realistyczną zmianę parametrów pacjenta w czasie. 

Niestandardowe komunikaty podręczne

Przekaż instruktorowi dowolne powiadomienie niezależnie od chwili za pomocą „komunikatów dla instruktora”.  Komunikaty te pojawiają się na ekranie, aby poprawić doświadczenia związane z symulacją.

QCPR

Wiele symulatorów firmy Laerdal umożliwia pomiar jakości CPR w trakcie szkolenia.  Aplikacja LLEAP rejestruje częstość i głębokość ucisków, częstość i objętość wentylacji, pozycję dłoni itd.

Dogłębne szkolenie

Dzięki LLEAP instruktorzy mogą kontrolować wszystkie parametry, co zapewnia słuchaczom płynne i dogłębne wrażenia związane ze szkoleniem. 

Pamiętaj o wszystkim

Dodawaj oznakowane znacznikiem czasu czynności do dziennika danych, zaznaczaj ważne zdarzenia i zapisuj notatki w trakcie symulacji.

Oceń każdego słuchacza

Użyj aplikacji LLEAP, aby przekazać cenne i indywidualne informacje zwrotne zwiększające potencjał szkoleniowy.

Integracja z SimCapture

LLEAP umożliwia teraz integrację z wideosystemami SimCapture firmy B-Line Medical służącymi do omawiania. Ta zaawansowana kombinacja zapewnia użytkownikom najlepsze w swojej klasie doświadczenia, pozwalające kierować i omawiać symulacje. 

Elastyczne omawianie

LLEAP obsługuje prowadzone przez moderatora informacje zwrotne z użyciem omawiania wideo na platformie SimCapture, a także ułatwia omawianie bez opcji wideo z użyciem naszej przeglądarki sesji. Dzięki temu użytkownicy mają łatwo i swobodnie wybierać opcje wzbogacające naukę.

Przeglądaj pliki dziennika

Przeglądaj sesję od początku do końca lub przeskocz do zdarzenia oznaczonego znacznikiem czasu. Użyj funkcji wyszukiwania, aby łatwo odszukać zdarzenia i interwencje.

Zapis wideo w jakości HD

Podczas omawiania wykorzystaj strumień wideo w jakości HD przedstawiający sesję symulacji z użyciem SimCapture lub przeglądarki sesji. Dźwięki, parametry życiowe pacjenta oraz plik dziennika scenariusza są łączone w jeden plik ułatwiający przeglądanie. 

Zapis z wielu kamer

Rejestruj do czterech strumieni wideo w celu wykorzystania ich podczas omawiania. Wybierz spośród cyfrowych kamer HD: stacjonarnych i PTZ oraz kamer analogowych i internetowych.

Dostosowuj widoki w SimCapture

Używaj widoku podstawowego, aby szybko przejrzeć plik dziennika scenariusza, lub rozwiń dziennik, aby uzyskać szczegółowy wgląd w zdarzenia, parametry życiowe pacjenta i komentarze.