Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
Sklep
Obestetric Solution hero.jpg Obestetric Solution hero.jpg

Symulator porodowy wysokiej wierności

SimMom z Mama Birthie

Lepsza jakość opieki położniczej

Symulator porodowy wysokiej wierności SimMom i trenażer porodowy MamaBirthie stosowane razem tworzą wszechstronny zestaw narzędzi symulacyjnych, który może być wykorzystywany na różnych etapach nauki, aby uzupełniać doświadczenia szkoleniowe.

Jednym z najważniejszych celów podczas porodu jest rozpoznanie potencjalnych zagrożeń zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Tworząc doskonale wyszkolony zespół pewny swoich umiejętności w zakresie radzenia sobie ze zdarzeniami niepożądanymi, przy zachowaniu pełnej poszanowania komunikacji z pacjentką, można poprawić wyniki obojga pacjentów.

 

Karta produktu

 

 

 

 

SM_MB_Skillstraining.jpg

Łatwe nabywanie umiejętności przy jednoczesnym uczeniu się procedur na pamięć

Łatwe przygotowanie trenażera porodowego MamaBirthie zapewnia idealne warunki do powtarzalnego ćwiczenia i zapewnienia studentom praktycznych ćwiczeń w zakresie standardowych procedur już od pierwszego dnia nauki. Trenażer porodowy MamaBirthie umożliwia:

 • Wykonywanie badań przez pochwę i przez powłoki brzuszne
 • Ocenę zgładzenia i rozwarcia szyjki macicy,
 • Ocenę ułożenia dziecka
 • Palpacyjne określanie ułożenia dziecka dzięki anatomicznym punktom orientacyjnym
 • Ćwiczenie skomplikowanych porodów, takich jak poród z użyciem próżniociągu, pośladkowy, czy dystocja barkowa
 • Uzyskanie informacji zwrotnej dzięki wyczuwalnym ciemiączkom BabyBirthie

Matka i dziecko

Idealne rozwiązanie, gdy trzeba zadbać o oboje

SImMom_Solution.jpg

SimMom 

 • Zaawansowany, pełnopostaciowy symulator dostępny w trybie porodu ręcznego i automatycznego
 • Obejmuje wszystkie etapy porodu – od etapu rozwierania szyjki macicy po okres poporodowy
 • Zapewnia możliwość szkolenia na miejscu z udziałem zespołów złożonych z różnych specjalistów, co pozwala im trenować pracę zespołową
 • Trening pod kątem rzadko występujących incydentów wysokiego ryzyka
 • Przygotowanie uczestników do rozpoznawania i postępowania w przypadku powikłań podczas porodu i po porodzie, stanowiących potencjalnie wysokie zagrożenie, takich jak krwotok poporodowy
 • Bezprzewodowe sterowanie za pomocą LLEAP, oprogramowania do symulacji firmy Laerdal

MamaBirthie_Solution.jpg

MamaBirthie

 • Prosty symulator, który można zamocować na pacjencie standaryzowanym lub zamontować na stole
 • Idealny do ćwiczenia manewrów i prowadzenia szkoleń indywidualnych bądź koleżeńskich
 • Możliwość ćwiczenia umiejętności w zakresie badań przez pochwę i przez powłoki brzuszne, porodu normalnego, porodu z użyciem próżniociągu, dystocji barkowej oraz porodu pośladkowego
 • Ćwiczenie komunikacji i współpracy z pacjentką dzięki odgrywaniu ról
 • Użycie MamaBirthie jako trenażera umiejętności doskonale przygotowuje uczestników szkolenia do wysoce realistycznych symulacji z użyciem symulatora SimMom

Trening symulacyjny o krok dalej

Wraz z naszymi partnerami przygotowaliśmy gamę produktów, które pozwolą udoskonalić ćwiczenia symulacyjne.

 • LLEAP – oprogramowanie do symulacji
 • SimCapture
 • VitalsBridge FM
 • Laerdal-SonoSim Ultrasound Solution
 • vSim for Nursing Maternity and Pediatric
 • Scenariusze

LLEAP – oprogramowanie do symulacji

Aplikacja Laerdal Learning Application (LLEAP)

LLEAP udoskonala i ułatwia pewne planowanie i nauczanie we wszystkich aspektach, a także zapewnia słuchaczom lepsze efekty szkolenia.

Ta zaawansowana platforma pomoże Ci zapewnić atmosferę szkolenia, która pozwoli spełnić jego cele dla uczestników na wszystkich poziomach zaawansowania.

LLEAP

SimCapture

SimCapture

Kompleksowe narzędzie do zarządzania nauczaniem ze zintegrowanymi narzędziami do tworzenia podsumowań i oceny.

SimCapture to wybór 80% najlepszych szkół medycznych, szpitali i programów pielęgniarskich według U.S. News & World Report.

SimCapture

VitalsBridge FM

VitalsBridge FM

VitalsBridge FM pozwala na przeglądanie parametrów życiowych z symulatora pacjenta matki i dziecka oraz z komercyjnie dostępnych monitorów pacjenta oraz na interakcję z nimi, co zwiększa realizm symulacji.

VitalsBridge

Laerdal-SonoSim Ultrasound Solution


Laerdal-SonoSim Ultrasound Solution
Opcjonalne rozwiązanie ultrasonograficzne zostało wbudowane w skórę brzucha ciążowego lub bez ciąży, aby pomóc udoskonalić trening w zakresie diagnostyki w punkcie opieki i wzrokowo określić stan płodu i matki.

Rozwiązanie do szkolenia w zakresie USG

Trenażer procedur Laerdal-SonoSim
Wyjątkowe rozwiązanie szkoleniowe dotyczące wykonywanych pod kontrolą ultrasonografii technik zakładania dojścia centralnego. 

Trenażer procedur

vSim for Nursing Maternity and Pediatric

vSim for Nursing Maternity and Pediatric

Zawiera dane 10 wirtualnych pacjentek ze scenariuszy porodowych i pediatrycznych z programu symulacji w edukacji pielęgniarskiej Narodowej Ligi na rzecz Pielęgniarstwa (NLN). 

To rozwiązanie stworzone wspólnie przez firmę Laerdal Medical i Walters Kluwer pozwala uczestnikom szkolenia wchodzić w interakcję z pacjentami w bezpiecznym, realistycznym środowisku online.

vSim for Nursing Maternity

Scenariusze

Scenariusze SimMom

Możliwość dostosowania scenariuszy i kontrola przez instruktora w czasie rzeczywistym pozwalają na adaptację i rozwijanie scenariuszy zgodnie z konkretnymi celami nauczania.

Wstępnie zaprogramowane scenariusze stworzone specjalnie dla SimMom w połączeniu z PROMPT i NLN obejmują fizjologiczne i operacyjne porody drogą pochwową, porody pochwowe z dystocją ramion i porody z dzieckiem w położeniu pośladkowym.

HealthCare Simulation w Karolinie Południowej i dr Carol Simmons stworzyli całą gamę scenariuszy do użytku z automatycznym modułem porodowym:

SimMom to zaawansowany, pełnopostaciowy symulator porodowy z dokładnie odwzorowanymi cechami anatomicznymi i funkcjonalnymi, który umożliwia trening położniczy dla różnych specjalności, w zakresie ręcznych i automatycznych trybów porodu. MamaBirthie to proste, łatwe w obsłudze narzędzie do szkoleń położniczych, które można stosować w połączeniu z pacjentem standaryzowanym lub jako nablatowy trenażer umiejętności.

SimMom oraz MamaBirthie tworzą razem rozwiązanie umożliwiające prowadzenie skutecznych i efektywnych symulacji położniczych, które spełniają cele edukacyjne w zakresie opieki, komunikacji z pacjentką oraz umiejętności praktycznych.

 

LnT_logo.png

Stworzone we współpracy z Limbs & Things

Firma Laerdal sprawiła, że SimMom jest łatwym w obsłudze, pełnopostaciowym systemem symulacyjnym, zaś firma Limbs & Things zapewniła naszemu produktowi wysoki poziom realizmu, zarówno pod względem anatomicznym, jak i położniczym.

Parametry techniczne symulatora SimMom

Porody i ćwiczenia

 • Poród normalny
 • Poród pośladkowy
 • Poród wspomagany: kleszczowy i z użyciem próżniociągu
 • Dystocja barkowa
 • Wypadnięcie pępowiny
 • Wynicowanie macicy
 • Pęknięcie macicy
 • Krwotok poporodowy (PPH)
 • Cięcie cesarskie
 • Rzucawka i stan przedrzucawkowy
 • Zapaść ciężarnej
 • Sepsa

Anatomia miednicy

 • Worek owodniowy
 • Rozszerzająca się szyjka macicy
 • Kolce kulszowe
 • Spojenie łonowe
 • Kość krzyżowa
 • Odbyt do oceny poporodowej
 • Moduły macicy atonicznej (do treningu pod kątem krwotoku poporodowego, wynicowania macicy i zatrzymanego łożyska)
 • Płyny (np. krew, barwiony płyn owodniowy i mocz)
 • Cewka moczowa
 • Łożysko: pełne i niepełne

Drogi oddechowe

 • Problemy związane z drogami oddechowymi: obrzęk języka
 • Blokada prawego płuca, lewego płuca lub obu płuc
 • Odchylenie głowy / uniesienie podbródka, wyluksowanie żuchwy
 • Techniki odsysania (z jamy ustnej i z nosogardła)
 • Wentylacja z użyciem worka samorozprężalnego
 • Intubacja ustno-gardłowa i nosowo-gardłowa
 • Rurka Combitube, maska krtaniowa LMA i inne urządzenia wprowadzane do dróg oddechowych
 • Intubacja dotchawicza (ET)
 • Intubacja wsteczna
 • Fiberoskopowa intubacja nosowa i ustna
 • Strumieniowa wentylacja przeztchawicza
 • Intubacja prawego oskrzela
 • Konikotomia i konikopunkcja
 • Wprowadzenie drenu do klatki piersiowej
 • Struny głosowe
 • Możliwość wykonania manewru Sellicka

Oddychanie

 • Symulowane oddychanie samoistne
 • Zmienna częstotliwość oddechu
 • Obustronne i jednostronne unoszenie się i opadanie klatki piersiowej
 • Prawidłowe i nieprawidłowe szmery oddechowe
                – 4 miejsca osłuchiwania z przodu
                – Miejsca w linii pachowej środkowej po obu stronach (dół pachowy)

Krążenie

 • Regulowany poziom ciśnienia krwi: skurczowe/rozkurczowe
 • Ciśnienie krwi mierzone ręcznie poprzez osłuchiwanie według metody Korotkowa
 • Obustronne tętno szyjne, tętno na tętnicy ramiennej i promieniowej (tylko po prawej ręce) zsynchronizowane z EKG
 • Siła tętna zmienna wraz z ciśnieniem krwi
 • Urządzenie wykrywa i rejestruje palpacyjne badanie tętna
 • Obsługa NIBP

Funkcje naczyniowe

 • Przygotowane porty do dostępu dożylnego w obu ramionach
 • Miejsca do podawania iniekcji podskórnych i domięśniowych
 • Wlewy o dużej objętości
 • Realistyczne cofnięcie się krwi w igle (flashback)

Kardiologia

 • RKO: informacje o jakości uciskania klatki piersiowej i oddechów ratowniczych w czasie rzeczywistym
 • Uciśnięcia w ramach resuscytacji generują wyczuwalne tętno, wykres pomiarów ciśnienia krwi i artefakty EKG
 • Wykrywanie i rejestracja serii uciśnięć
 • Bogata biblioteka EKG (34 rytmy)
 • Tony serca zsynchronizowane z EKG
 • Bogata biblioteka tonów serca (8 tonów)
 • Monitorowanie rytmu serca za pomocą EKG (min. 3 odprowadzenia)
 • Wyświetlanie 12-odprowadzeniowego EKG
 • Defibrylacja, kardiowersja i stymulacja

Ruch

 • Drgawki
 • Możliwość ustawienia w pozycji kolankowo-łokciowej: realistyczna rotacja stawów barkowych i biodrowych, nogi zginane w kolanach, ramiona zginane w łokciach
 • Inne pozycje: na wznak, półleżąca, na lewym boku, nogi w strzemionach, manewr McRobertsa

Inne

 • Odgłosy: jelitowe, szmery serca, bicie serca dziecka, szmery płucne
 • Możliwość badania neurologicznego z oceną szerokości i symetryczności źrenic
 • Wymienne źrenice: prawidłowe, rozszerzone, zwężone
 • Głos pacjentki: nagrany lub niestandardowy, instruktor może symulować głos pacjentki
 • Możliwość cewnikowania pęcherza moczowego z uzyskaniem wypływu symulowanego moczu
 • Możliwość monitorowania stanu płodu za pomocą kardiotokografii
 • Możliwość nauki badania wewnętrznego przez pochwę

Dziecko

 • Realistyczna waga i wielkość donoszonego noworodka
 • Wyczuwalne kończyny i ciemiączka
 • Anatomiczne punkty orientacyjne umożliwiające określenie ułożenia dziecka
 • Naturalne odchylenie głowy
 • Otwarte usta

Opcjonalnie (z wykorzystaniem opcjonalnego wyposażenia)

 • Poród automatyczny
 • Skóra brzucha nieciążowego
 • Szkolenie w zakresie USG (LSUS)

Funkcje związane z porodem

 • Poród normalny
 • Ułożenie pośladkowe
 • Poród wspomagany
  • Kleszcze
  • Próżniociąg
 • Dystocja barkowa
 • Wypadnięcie pępowiny
 • Rzucawka i stan przedrzucawkowy
 • Zapaść u matki
 • Krwotok poporodowy
 • Sepsa
 • Wynicowanie macicy
 • Pęknięcie macicy

Elementy miednicy

 • Moduły macicy atonicznej (do treningu pod kątem krwotoku poporodowego, wynicowania macicy i zatrzymanego łożyska)
 • Płyny (np. krew, barwiony płyn owodniowy i mocz)
 • Cewnikowanie moczowe

Ruch

 • Drgawki
 • Możliwość ustawienia symulatora w pozycji kolankowo-łokciowej:
  • Realistyczna rotacja w obrębie stawów barkowych i biodrowych
  • Możliwość zginania nóg w kolanach
  • Możliwość zginania ramion w stawie łokciowym
 • Inne pozycje:
  • Na wznak
  • Półleżące
  • Lewe boczne
  • Nogi w strzemionach
  • Pozycja McRobertsa

Funkcje oddechowe

 • Symulowany oddech spontaniczny
 • Zmienna częstotliwość oddechu
 • Obustronne i jednostronne unoszenie się i opadanie klatki piersiowej
 • Prawidłowe i nieprawidłowe szmery oddechowe
  • 4 miejsca osłuchowe z przodu
  • Miejsca w linii pachowej środkowej po obu stronach

Funkcje dróg oddechowych

 • Obrzęk języka
 • Blokada prawego płuca, lewego płuca lub obu płuc
 • Odchylenie głowy / uniesienie podbródka
 • Wyluksowanie żuchwy
 • Techniki odsysania (z jamy ustnej i z nosogardła)
 • Wentylacja z użyciem worka samorozprężalnego
 • Intubacja ustno-gardłowa i nosowo-gardłowa
 • Rurka Combitube, maska krtaniowa LMA i inne urządzenia wprowadzane do dróg oddechowych
 • Intubacja dotchawicza (ET)
 • Intubacja wsteczna
 • Fiberoskopowa intubacja nosowa i ustna
 • Strumieniowa wentylacja przeztchawicza
 • Intubacja prawego oskrzela
 • Konikotomia i konikopunkcja
 • Wprowadzenie drenu do klatki piersiowej

Funkcje serca

 • Bogata biblioteka EKG
 • Tony serca zsynchronizowane z EKG
 • Monitorowanie rytmu serca za pomocą EKG
 • Wyświetlanie 12-odprowadzeniowego EKG
 • Defibrylacja i kardiowersja
 • Czas trwania

Inne funkcje

 • Odgłosy perystaltyki jelit i tętno płodu (nie jednocześnie)
 • Wymienne źrenice (prawidłowe, rozszerzone, zwężone)
 • Głos pacjentki
  • Nagrane dźwięki
  • Dźwięki niestandardowe
  • Instruktor może bezprzewodowo symulować głos pacjenta

Funkcje układu krążenia

 • Ciśnienie krwi mierzone ręcznie poprzez osłuchiwanie według metody Korotkowa
 • Obustronne tętno szyjne i ramienne, promieniowe (tylko po prawej stronie tętno zsynchronizowane z EKG)
 • Siła tętna zmienna wraz z ciśnieniem krwi
 • Urządzenie wykrywa i rejestruje palpacyjne badanie tętna

Dostęp naczyniowy

 • Przygotowane porty do dostępu dożylnego (oba ramiona)
 • Miejsca do podawania iniekcji podskórnych i domięśniowych

Uciśnięcia klatki piersiowej

 • Uciśnięcia w ramach resuscytacji generują wyczuwalne tętno, wykres pomiarów ciśnienia krwi i artefakty EKG
 • Wykrywanie i rejestracja serii uciśnięć

Funkcje opcjonalne

 • Poród automatyczny
  • Poród normalny (OP, OA)
  • Położenie pośladkowe
  • Dystocja barkowa
  • Poród wspomagany za pomocą narzędzi

Monitor pacjenta

 • Bardzo duże możliwości konfiguracji
 • Wyświetlanie RTG
 • Podsumowanie
 • Ekran dotykowy
 • Parametry życiowe matki i KTG
 • Nasycenie tlenem wraz z krzywą

Monitor pacjenta

Parametry techniczne MamaBirthie

Porody i ćwiczenia

 • Poród normalny
 • Ułożenie pośladkowe
 • Porody wspomagane: kleszczowy i z użyciem próżniociągu
 • Dystocja barkowa
 • Badanie przez pochwę
 • Badanie przez powłoki brzuszne

Cechy anatomiczne

 • MamaBirthie
             Realistyczne drogi rodne i dno macicy umożliwiające naturalną rotację główki dziecka przemieszczającego się w drogach rodnych
             Miednica z wyczuwalnymi punktami orientacyjnymi
             Wkładki szyjki macicy odzwierciedlające rozwarcie 4, 6 i 8 cm oraz zgładzenie szyjki macicy
 • BabyBirthie
             Anatomiczne punkty orientacyjne umożliwiające określenie ułożenia dziecka
             Realistyczne zginanie szyi
             Wyczuwalne ciemiączka
             Symulacja śladu na główce po użyciu próżniociągu (tzw. chignon)

Inne

 • Zacisk stołowy do trenowania umiejętności
 • Pasek na talię umożliwiający założenie na pacjenta standaryzowanego