Przejdź do treści

AT Kelly Torso

Trening w zakresie uzyskiwania centralnego dostępu dożylnego oraz wykonywania dekompresji klatki piersiowej, z dodatkową możliwością ćwiczenia udrażniania dróg oddechowych.

Informacje ogólne

AT Kelly Torso został stworzony do treningu w zakresie uzyskiwania centralnego dostępu dożylnego oraz wykonywania dekompresji klatki piersiowej, z dodatkową możliwością ćwiczenia udrażniania dróg oddechowych.

  • Udrażnianie dróg oddechowych za pomocą manewrów ręcznych i urządzeń mechanicznych
  • Intubacja (doustna i donosowa)
  • Wprowadzenie przewodów ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych do dróg oddechowych
  • Puls na tętnicy szyjnej generowany ręcznie
  • Osłuchiwanie brzucha w celu weryfikacji prawidłowego umieszczenia
  • Można wykonać manewr Heimlicha
  • Uciskanie zamkniętej klatki piersiowej
  • Dekompresja odmy prężnej (środkowo-obojczykowa i środkowo-pachowa)
  • Kaniulacja podobojczykowa (po prawej stronie)
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.