Gå vidare till
Öppna vägledning
PrematurityDay_Hero.jpg PrematurityDay_Hero.jpg

Världsprematurdagen

Född för tidigt

Syftet med Världsprematurdagen är att öka medvetenheten om för tidigt födda barn i världen. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) föds ungefär 15 miljoner barn för tidigt varje år. Det motsvarar 1 barn av 10. Komplikationer vid för tidig födsel är den vanligaste dödsorsaken bland barn under 5 år över hela världen.

15

miljoner föds för tidigt

1

miljon dör

3 of 4

skulle kunna räddas med kostnadseffektiva lösningar

PrematureBaby_552.jpg

Ett globalt problem

Omkring 60 % av alla för tidigt födda barn föds i Afrika och Sydasien, men enligt Världshälsoorganisationen (WHO) ökar de prematura födslarna över hela världen. I låginkomstländer är i genomsnitt 12 % av spädbarnen för tidigt födda, medan siffran i höginkomstländer är 9 %. USA rankas som nummer sex av de tio länder som har det största antalet prematura födslar, efter Indien, Kina, Nigeria, Pakistan och Indonesien.

För tidigt födda spädbarn löper högre risk för långsiktiga komplikationer och dödsfall. De kräver specialiserad vård av ett erfaret team med sjukvårdpersonal.

För tidigt födda, små eller sjuka spädbarn utgör nästan 80 % av alla neonatala dödsfall. Och för dessa barn räcker det inte att bara överleva; de måste få leva och utvecklas också, vilket innebär att hela sjukvårdssystemet måste stärkas.

– Stefan Peterson, direktör för hälsa och sjukvård vid FN:s barnfond UNICEF
– Stefan Peterson, direktör för hälsa och sjukvård vid FN:s barnfond UNICEF


”Vi övar varannan vecka. Vi övar inte bara praktiska färdigheter, utan vi övar på teamwork också.  Om en akut situation uppstår med ett prematurt spädbarn finns ingen tid att förlora. Nya sjuksköterskor blir verkligen mer trygga i sin yrkesroll efter simuleringsträning. Det blir vi allihop. Så vi behöver öva. Eftersom vi alla vill att det ska gå bra för barnen.”

Silje Eirin Sæther
Sjuksköterska på neonatalintensiven
Stavanger universitetssjukhus

SiljeSaether.jpg