Gå vidare till

Immobilisering

Medicinska apparater

Immobilisering är ett kritiskt steg för att minska instabilitet och skada vid transport av en patient. Produkterna nedan ger högsta kvalitet och mest bekväma vård för patienter som kräver omedelbar uppmärksamhet.

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.