Gå vidare till

Resusci Anne-övningsdocka för A-HLR

Resusci Anne-övningsdockan för A-HLR erbjuder högkvalitativ, avancerad HLR-träning av relativt låg kostnad.

Gå till avsnitt

Mobil ALS-träning för avancerad vårdpersonal

Resusci Anne-övningsdocka för A-HLR är utformad för att ge grupp- och kunskapsträning av hög kvalitet i en mängd olika ALS-scenarier. Möjlighet att använda riktiga defibrillatorer och de lätta dockorna innebär att Resusci Anne Advanced SkillTrainer är en idealisk träningslösning för in-situ-övning.

Viktiga funktioner omfattar:

  • Högkvalitativ luftvägsbehandling med supraglottiska luftvägsanordningar
  • Defibrillering (ShockLink) och synkroniserad EKG-tolkning
  • Pulsövervakning
  • Inläggning av venkateter
  • Kvalitetsåterkoppling för HLR för bedömning och förbättring av HLR-utförandet

Enkel att använda med noggrann återkoppling för prestationen

Intuitivt gränssnitt på pekskärm och ergonomisk design av SimPad PLUS gör Resusci Anne-övningsdocka för A-HLR mycket enkel att använda. Laerdal Learning Application (LLEAP) för SimPad PLUS gör det också enkelt att köra både förprogrammerade och anpassade scenarier för standardiserad träning.

LLEAP för SimPad PLUS ger även instruktörerna indikatorer för prestationer i realtid för kompressioner, inblåsningar och inaktiv tid samt detaljerade händelseloggar för strukturerad och objektiv avrapportering.

Kontrollera fysiologiska reaktioner

Händelseregistrering för scenario

Detaljerad händelselogg

Realistisk defibrilleringsträning

Resusci Anne-övningsdocka för A-HLR inkluderar integrerad Shocklink-teknik som fungerar tillsammans med självhäftande kuddar och med i princip alla AED/Defibrillator-monitorer.

Det eliminerar behovet av separata tränings-AEDS eller nya HLR-dockor.

Paddel-defibrillering

Resusci Anne-övningsdocka för A-HLR paddelkonfiguration så att du defibrillerar med riktiga paddlar

Luftvägshantering

Träna avancerad luftvägsbehandling med endotrakealtub och supraglottiska luftvägsanordningar.

Bli bättre tillsammans

Gjort för team

Anpassa träningen efter specifika protokoll och se till att teammedlemmarna vet exakt vem som gör vad, när och var.

Kommunikation är nyckeln

Avbrott i kommunikationen är en vanlig orsak till medicinska fel. Kommunikationsträning är en viktig del av simuleringsträning.

Genomför träning på fältet

In-situ-träning blottar hinder som finns i den faktiska arbetsmiljön. Resusci Anne-övningsdocka för A-HLR är en mobil lösning som gör att ni kan testa era system.

Färdiga scenarier

Att öva för ovanliga händelser är en viktig del i att vara förberedd. Våra förprogrammerade och anpassade scenarier omfattar allt från rytmigenkänning till avancerad luftvägsbehanling.

Öka den kliniska realismen

Söker du mer avancerade funktioner?

Om ni behöver mätning av hjärt- och andningsljud, spontanandning och blodtryck under er utbildning kanske ni är intresserade av Resusci Anne-övningsdockan.
Resusci Anne-övningsdockan är utarbetad för de specifika behoven av akutvårdsträning,... Resusci Anne-övningsdockan är utarbetad för de specifika behoven av akutvårdsträning, både i sjukhusmiljö och utanför, och gör simuleringsövningen till en mobil och dynamisk inlärningsupplevelse...

Översikt