Gå vidare till

SimMan 3G PLUS

Verklighetstrogna övningar i akutvård
Gå till avsnittet

Nu lanserar vi SimMan 3G PLUS

Världens mest tillförlitliga patientsimulator blir ännu bättre

Med många årtionden av erfarenhet i ryggen erbjuder SimMan 3G PLUS en ytterst verklighetstrogen simuleringsupplevelse.

SimMan 3G PLUS är utformad för att hjälpa användarna att förbereda sig för verkligheten genom en rad olika patientscenarion och erbjuder därför både utbytbara ansikten för ökad mångfald och en fullt ledad simulator för realistisk patienthantering. Nu kan ni dessutom öva med er vanliga kliniska utrustning, helt i enlighet med de senaste riktlinjerna.

Oavsett om övningen sker enskilt eller i team får användarna träna viktiga färdigheter som beslutsfattande, patientvård och kommunikation inom arbetslaget. Tack vare de förbättrade och realistiska funktionerna kan kursdeltagarna öva på komplexa patientfall i en riskfri miljö. SimMan 3G PLUS gör dem redo för verkligheten.

 

Begär mer information

Nya funktioner i SimMan 3G PLUS

Utbytbara ansikten
Främja mångfald och inkludering i simuleringsövningarna. Ändra simulatorns utseende snabbt och enkelt för ökad realism.

Fullt ledade armar
Realistisk patienthantering och fler dubbelsidiga funktioner gör det möjligt att öva avancerad livsuppehållande vård i ALS- och ACLS-scenarion.

Icke-invasiv blodtrycksmätning
Få kliniskt korrekta värden med en vanlig blodtrycksmanschett. 3G PLUS har dessutom förbättrad pulsfunktion.

Pulsoximetri
Mät syrgasmättnad med samma pulsoximeter som används till vanliga patienter. Ingen extra utrustning tillkommer för SpO2-övervakning.

IO-infart i humerus och IM-stick i deltoideus
Ge intramuskulära och intraosseösa läkemedel med riktig utrustning och vätska.

LiveShock  
Flexibla defibrilleringsalternativ gör det möjligt att öva med vanliga elektroder eller paddlar och en riktig defibrillator.

Livslång kunskap 

Utformad för verklighetstrogna övningar

Gör SimMan 3G PLUS till basen i simuleringsverksamheten. Forskning har visat att verklighetstrogna simuleringsövningar befäster kunskaperna bättre, ger bättre beslutsfattande och höjer teamprestationen.

Specifikation

 • Helt trådlös och fristående
 • Inbyggt el- och tryckluftssystem
 • Kompletterande nätverksanslutning och strömförsörjning via kabel
 • Trådlös integration med befintliga datornätverk
 • Utbytbara, uppladdningsbara batterier
 • Cirka fyra timmars oavbruten användning i trådlöst läge
 • Robust och tillförlitlig konstruktion som kan användas i olika miljöer

Flera luftvägsmoment/-funktioner:

 • Kontrollerbar öppen/stängd luftväg; automatiskt eller manuellt styrd
 • Huvudlutning/haklyft
 • Käklyft med ledad käke
 • Sugning (oral och nasofaryngeal)
 • Ventilering med andningsballong
 • Orotrakeal intubering
 • Nasotrakeal intubering
 • Combitube, LMA och andra luftvägstekniker
 • Intubering med endotrakeal tub
 • Retrograd intubering
 • Fiberoptisk intubering
 • Transtrakeal jetventilering
 • Nålkoniotomi
 • Kirurgisk koniotomi
 • Variabel lungtänjbarhet (4 lägen)
 • Variabelt luftvägsmotstånd (4 lägen)
 • Intubering av höger huvudbronk
 • Bukdistention

Luftvägskomplikationer:

 • Registrering av korrekt huvudposition
 • Kan inte intubera/kan ventilera
 • Kan inte intubera/kan inte ventilera
 • Tungödem
 • Faryngeal svullnad
 • Laryngospasm
 • Begränsad nackrörlighet
 • Trismus

Andningsfunktioner:

 • Simulerad spontanandning
 • Dubbel- och enkelsidig höjning och sänkning av bröstkorgen
 • CO2-utandning
 • Normala och onormala andningsljud (5 auskultationsplatser framifrån, 6 auskultationsplatser bakifrån)
 • Syrgasmättnad och vågform

Andningskomplikationer:

 • Cyanos
 • Pleuratappning – dubbelsidig
 • Dubbel- och enkelsidig bröstkorgsrörelse
 • Dubbel- och enkelsidiga samt lobspecifika andningsljud
 • Införande av toraxdrän – dubbelsidigt

Hjärtfunktioner:

 • Omfattande EKG-bibliotek
 • Hjärtljud – 4 auskultationsplatser framifrån
 • Övervakning av EKG-rytm (4-avledning)
 • EKG med 12-avledning
 • Defibrillering och elkonvertering
 • Extern stimulering (pacing)

Cirkulationsfunktioner:

 • Oscillometrisk blodtrycksmätning
 • Carotis-, femoralis-, brakialis-, radialis-, dorsalis pedis-, popliteal- och posterior tibialispuls synkroniserade med EKG
 • Varierbar pulsstyrka via blodtrycket
 • Pulspalpation upptäcks och registreras

Kärltillgång:

 • Bilaterala IV-infarter
 • Bilaterala IO-infarter i humerus
 • Intraosseös infart (skenben)
 • Bilaterala IM-injektionsställen i deltoideusmuskeln

HLR:

 • Följer riktlinjerna från 2020
 • HLR-kompressionerna genererar kännbara pulser, blodtryckskurva och EKG-detaljer
 • Realistiskt kompressionsdjup och motstånd
 • Registrering av kompressionsdjup, -avslut och -frekvens
 • Realtidsåterkoppling på HLR-prestationens kvalitet

Ögon:

 • Blinkning – långsam, normal, snabb och oregelbunden
 • Öppna, delvis öppna och slutna
 • Pupillreaktioner:
  • synkron/asynkron
  • normalt och långsamt svar på stimuli

Övriga funktioner:

 • Krampanfall/fascikulation
 • Blödning
  • Simulering av blödning på flera platser
  • Arteriell och venös blödning
  • Vitala tecken svarar automatiskt på blodförlust och behandling
  • Kompatibel med olika sårmoduler och moulagesatser
 • Urinavgång (variabel)
 • Urinkateterisering
 • Utsöndringar
  • Ögon, öron, näsa, mun
  • Blod, slem, cerebrospinalvätska m.m.
 • Diafores
 • Tarmljud – fyra kvadranter
 • Patientröst
  • Förinspelade ljud
  • Egeninspelade ljud
  • Instruktören kan simulera patientens röst trådlöst
 • Instruktörskommunikation
  • Flera instruktörer kan kommunicera via integrerad IP-telefoni
 • Ledade armar
 • Bilateral mätning av SpO2
 • Utbytbara huvudskinn

Farmakologi:

 • Omfattande läkemedelsförteckning
 • Automatiska eller programmerbara fysiologiska svar

Systemfunktioner:

 • Styr flera dockor via samma användargränssnitt
 • Styr simuleringen från valfri plats i nätverket
 • Flera gränssnitt kan styra/observera en och samma simulering
 • Manuellt läge
  • Detaljerad styrning "i farten"
  • Utforma och programmera egna scenarion
  • Skapa egna händelser
  • Använd förprogrammerade scenarion
 • Automatiskt läge
  • Fysiologiska och farmakologiska modeller kör förprogrammerade simuleringar
  • Unika, enkla kontroller ökar/minskar svårighetsgrad och tempo
 • Simuleringskontroller:
  • Spola framåt
  • Paus
  • Spola tillbaka
  • Spara/återställ
  • Profilredigerare
  • Visa prognos och patientutfall
  • Integrerad video för avrapportering
  • Dataloggning
  • Kommentarer från instruktören

Patientmonitor:

 • Trådlös
 • Flera konfigurationsmöjligheter
 • Innehåller:
  • EKG (2 spår)
  • SpO2
  • CO2
  • ABP
  • CVP
  • ICP
  • Bedövningsmedel
  • PH
  • PTC
  • PAP
  • PCWP
  • NIBP
  • TOF
  • Hjärtminutvolym
  • Temperatur (inre och yttre)
  • Ytterligare och programmerbara parametrar
 • Visa röntgenbild
 • EKG med 12-avledning
 • Visa egen anpassad bild
 • Visa egen anpassad video

Certifieringar:

 • UL, CE, FCC, CSA
   
   

Ta simuleringsutbildning till en ny nivå

SimMan 3G PLUS kan användas som en komponent i en mer omfattande lösning för att ytterligare förbättra er utbildning i kliniska färdigheter.

SimCapture

En helhetslösning för administration av simulering och utbildning i vården.

Med SimCapture kan du effektivt hantera, registrera och utvärdera simuleringsträning, både på och utanför kliniken. Lagra ljud, video, kommentarer, patientmonitorer och simulatordata i ett enda webbaserat gränssnitt.

Läs mer

Global service

Där ni finns, finns vi

När ni väljer Laerdal får er organisation tillgång till det största sortimentet av medicinska simulatorer och simulatortillbehör. Om ni vill skala upp och utvidga er simuleringsverksamhet är Laerdal er partner för framtiden.

Tjänster

Laerdal offices worldwide

Be om mer information

Hur föredrar du att bli kontaktad?
<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.

Översikt

Specifikationer

Kön, ålder, storlek

Vuxen
Tillgänglig
Kvinna
Tillgänglig
Övningsdocka i helkroppsmodell
Tillgänglig
Man
Tillgänglig

Skador/Trauma

Blödning och kontroll av kraftig blödning
Tillgänglig
Alternativ traumamodulsats
Tillgänglig
Replikering av NBC-effekter
Tillgänglig
Sats för sårvård och utvärderingsmodul som tillval
Tillgänglig
Simulerat blod
Tillgänglig

Övrigt

Böjning i midjan
Tillgänglig
Vård av tandprotes
Tillgänglig
Sitter utan hjälp
Tillgänglig
Syrgasmättnad
Tillgänglig
Full nackrörlighet
Tillgänglig
Sekret: svett, tårar, CSF
Tillgänglig

Luftvägsfunktioner

CO2-utandning
Tillgänglig
Luftvägskomplikationer (instruktörskontrollerade)
Tillgänglig
Auskultation av lungljud
Tillgänglig
Koniotomi
Tillgänglig
Endotrakealtuber – insättning, säkring och vård
Tillgänglig
Esofageal intubering
Tillgänglig
Val av lungljud från en eller två lungor
Tillgänglig
Uppblåsbart tungödem
Tillgänglig
Instruktörskontrollerad mekanisk luftvägsförslutning
Tillgänglig
Intubering
Tillgänglig
Laryngospasm
Tillgänglig
Lungljud som synkroniseras med andningsfrekvens
Tillgänglig
Nålbröstdekompression
Tillgänglig
Simulering av blockerad luftväg
Tillgänglig
Oral och nasal fiberoptisk intubering
Tillgänglig
Syrgasförsörjningsmetoder
Tillgänglig
Faryngeal obstruktion
Tillgänglig
Övertrycksventilering
Tillgänglig
Realistisk höjning och sänkning av bröstkorgen
Tillgänglig
Retrograd intubering
Tillgänglig
Intubering av höger huvudbronk
Tillgänglig
Krikoidtryck (Sellicks manöver)
Tillgänglig
Magauskultation för att verifiera korrekt positionering
Tillgänglig
Bukdekompression
Tillgänglig
Sugtekniker
Tillgänglig
Supraglottala luftvägar (LMA, LTA och CombiTube)
Tillgänglig
Trakeotomivård och sugning
Tillgänglig
Transtrakeal jetventilation
Tillgänglig
Ventilationssensor
Tillgänglig
Ökat motstånd i vänster/höger lunga
Tillgänglig
Införande av toraxdrän
Tillgänglig
Minskad lungtänjbarhet
Tillgänglig
Luftvägshinder pga. främmande föremål
Tillgänglig
Supraglottala luftvägar
Tillgänglig
Införande av orofaryngeal/nasofaryngeal luftväg
Tillgänglig

HLR

Anatomiska landmärken
Tillgänglig
Kompressionsregistrering och återkoppling
Tillgänglig
Detaljerad HLR-utvärdering
Tillgänglig
Ventileringsregistrering och -återkoppling
Tillgänglig
Används i en automatiserad bröstkompressionssmaskin (som Lucas och Autopulse)
Tillgänglig
Buklyft (Heimlichmanövern)
Tillgänglig
Bröstkompressioner
Tillgänglig
Registrering och återkoppling vid huvudlutning/haklyft
Tillgänglig
Ventilering med andningsballong
Tillgänglig

Cirkulation

Auskultation av hjärtljud
Tillgänglig
Automatisk konvertering av EKG med defibrillering
Tillgänglig
Cyanos
Tillgänglig
Defibrillering (manuell/automatisk)
Tillgänglig
Defibrilleringssensorer
Tillgänglig
EKG-övervakning
Tillgänglig
Instruktörskontrollerad EKG-rytm
Tillgänglig
Extern stimulering (pacing)
Tillgänglig
Kramper/Anfall
Tillgänglig
Hjärtljud synkroniserade med EKG
Tillgänglig

Blodtryck/puls

Justerbara BT-nivåer (systoliska/diastoliska)
Tillgänglig
Justerad hjärtfrekvens
Tillgänglig
Justerbar pulsstyrka
Tillgänglig
Blodtrycksauskultation
Tillgänglig
Kontrollsensorer för halspuls
Tillgänglig
Halspuls under kompressioner
Tillgänglig
Pulsstyrka beroende på blodtryck
Tillgänglig
Oscillometrisk blodtrycksmätning
Tillgänglig
Halspuls
Tillgänglig
Blodtryck/puls
Tillgänglig
Dorsalis pedispuls (pedal)
Tillgänglig
Femoralpuls
Tillgänglig
Pulsoxymeter, syrgasmättnad
Tillgänglig
Radialispuls
Tillgänglig
Synkroniserad puls (med EKG)
Tillgänglig

Mag-tarmkanalen

Auskultation av tarmljud - normalt/onormalt
Tillgänglig
Nasoenteriska och esofegalsonder - införing, omvårdnad och borttagande
Tillgänglig
Bukdistention
Tillgänglig

Cirkulationskunskap och administrering av IV-läkemedel

Volyminfusion
Tillgänglig

Simulerad administrering

Skapa och redigera scenarier
Tillgänglig
Skapa och redigera teman
Tillgänglig
Händelseloggning
Tillgänglig
Instruktörsdator
Tillgänglig
Logg
Tillgänglig
Förprogrammerade scenarier
Tillgänglig
Förinställda patientstatusnivåer
Tillgänglig
Fjärrkontroll
Tillgänglig
Simulerad patientmonitor
Tillgänglig
Webbkamera
Tillgänglig
Allt-i-ett-dator
Tillgänglig
Bärbar dator
Tillgänglig
Datoranslutning
Tillgänglig
Trådlös uppkoppling
Tillgänglig

Kateterisering

Komplett urinkateterisering
Tillgänglig

Programvara för Scenario Cloud och scenariocloud.laerdal.com

Scenario Cloud
Tillgänglig

Utbildningstjänster (tillval)

Programmering av egna scenarion
Tillgänglig
Anpassad introduktion
Tillgänglig
E-kurs
Tillgänglig
Introduktionskurs
Tillgänglig
Kurs för programmering av scenarion
Tillgänglig
Uppdatera kurs
Tillgänglig

Avrapportering

Avrapportering genom registrerade händelser
Tillgänglig
Avrapportering med video efteråt
Tillgänglig
Snabbgenomgång av HLR-prestation
Tillgänglig

Extrahering/Immobilisering

Extrahering
Tillgänglig
Immobilisering
Tillgänglig

Tekniska tjänster (tillval)

Förlängd garanti
Tillgänglig
Installation
Tillgänglig
Låneprogram (endast Nord- och Sydamerika)
Tillgänglig
Förebyggande underhåll
Tillgänglig
ValuePlus-paket
Tillgänglig

Ögonfunktioner

Blinkande ögonlock
Tillgänglig
Utvidgad pupill
Tillgänglig
Ljuskänsliga pupiller
Tillgänglig
Ojämna pupiller
Tillgänglig

Röstljud

Levande röstljud (trådlös eller trådbunden mikrofon)
Tillgänglig
Röstljud
Tillgänglig

Ultraljud

Torso-hud med LS-taggar
Tillgänglig

Produktnedladdningar

Användarhandböcker

pdf

QSG SimMan 3G multilingual articulating Pelvis (4mb)

QSG for SimMan With cat nr 212-023xx, 212-022xx and 212-021xx

pdf

User Guide SimMan 3G (66mb)

User Guide SimMan 3G With articulating pelvis

Viktig information

Programvara

exe

Laerdal Debrief Viewer (107mb)

This version has no changes made to it compared with version 2.2.1 – except for correcting a spelling mistake in Japanese. The only reason to upgrade to version 2.2.2 is if you want to run the application in Japanese for SimMan 3G, simMan Essential Bleeding and SimMan Essential.

exe

VCA Patch 2.4.1 (45mb)

This patch fixes the volume level issues from 2.4.0

exe

SimMan 3G Ess 2.4.0 (869mb)

SimMan 3G and Essential Instructor Application Software was discontinued September 2014 and replaced by Laerdal Learning Application (LLEAP) Software. Laerdal will ensure availability and support of Instructor Application (latest software version 2.4.0) for a minimum of five years from the date of discontinuation. No additional improvements or modifications will be made to the Instructor Application. In order to access the latest software advancements available for your simulator, please learn more about LLEAP.

exe

USB 3.0 patch for ELO Monitor (74mb)

THIS PATCH IS ONLY NEEDED IF ELO MONITOR ARE USED. With this patch it is possible to communicate between the ELO monitor and laptops via a USB 3.0 port. The patch also supports newer versions of the ELO monitor and is compatible with Windows 7 software. The patch addresses the following patient simulator versions (only): SimMom 1.0.0 SimBaby 1.6 SimMan 3.5 SimNewB 1.4 SimNewB for VS2 2.0.1.77 ALS Sim Adv 1.1 ALS Sim Adv for VS2 2.0.0.122 SimJunior 1.0.2 SimJunior for VS2 2.0.0.56 SimMan3G 2.3.4 Notice that you have to re-apply the patch if you install additional patient simulators on your computer. Future versions of the simulators will contain the new ELO driver and do not need the patch. However, if you combine a future version with any of the versions listed above, the patch is mandatory. PLEASE NOTE: You must also use the latest version of the Laerdal Debrief Viewer

exe

Patient_monitor_2.4_config_patch

This patch fixes an issue where the Patient Monitor application does not start up correctly and may show an error message when started due to a corrupted configuration file. This patch requires that Patient Monitor version 2.4.0, 2.4.1 or 2.4.2 is installed.

exe

SimMan 3G patch for software version 2.1 - for selected HCSSC scenarios only (47mb)

This patch ensures that the following scenarios developed by Healthcare Simulation of South Carolina works as intended, by changing the Intra Cranial Pressure scale from 12-70, to 1-100: Medication Administration Procedural for SimMan 3G (1 scenario, Vital Signs Procedural Steps for SimMan 3G (1 scenario), Pain Wong Baker for SimMan 3G A-E (5 scenarios), Pain Numeric for SimMan 3G A-E (5 scenarios), Urinary Catheterization Female for 3G Simulator (1 scenario), Urinary Catheterization Male for 3G Simulator (1 scenario), Nasogastric Tube Insertion for 3G Simulator (1 scenario), Practical ACLS training and testing scenario set (new version 12) (19 scenarios** ** The older versions of “Practical ACLS” are not affected. However, the coming new versions that comply with 2010 ACLS guidelines will require the SimMan 3G patch in order to run correctly. It is important to note that the patch is ONLY needed if a user intends to use the scenarios listed above for student assessment purposes. It is not required for any other use. If a user does not intend to purchase & run the 34 affected HCSSC scenarios described above, the current SimMan 3G software (version 2.1) works as intended with SimStore.

Övriga dokument

Kontakta oss

Be om mer information

Be om mer information

Hur föredrar du att bli kontaktad?
<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.

Returnering

Returnering

<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.

Teknisk Support

Teknisk Support

<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.