Gå vidare till

SimJunior

SimJunior är en interaktiv pediatrisk simulator, framtagen av Laerdal tillsammans med American Academy of Pediatrics för att tillgodose utbildnings- och träningsbehoven hos vårdpersonal.

Gå till avsnitt

En realistisk helkroppssimulator för pediatrisk akutvård

SimJunior representerar en sexårig pojke och kan simulera många olika tillstånd, från att vara ett friskt, talande barn till att vara en okontaktbar akutpatient utan livstecken.

SimJunior låter deltagarna öva på flera olika pediatriska färdigheter och därigenom uppleva och få praktisk erfarenhet av livshotande pediatriska tillstånd.

SimJunior kan fås med olika tekniska tjänster och utbildningstjänster samt validerat simuleringsinnehåll och är en komplett simuleringslösning för pediatriska utbildningsprogram.

Drift- och avrapporteringsalternativ

Integrerad avrapportering

Spela in, dela och rapportera träningssessioner med hjälp av synkroniserad audio, video och simuleringsinformation från ett av Laerdals rapporteringsalternativ:

SimView - en integrerad rapporteringslösning som ger dig möjlighet att studera simuleringar på närmare håll.
SimView Mobile - det perfekta valet för att använda SimView och SimMan ALS på plats.
Session Viewer - gör det nu möjligt att spela in från 1 HD USB-webbkamerasynkroniserad med dataloggen.

Partnerskap för bättre vårdresultat för barn

Utvecklad i samarbete med American Academy of Pediatrics ger produkten nya möjligheter att integrera den senaste tekniken vid utbildningar i spädbarnsvård och pediatrik.

Genom att kombinera lösningen med utbildningsmaterial utvecklat och validerat av organisationer som American Academy of Pediatrics, får kursdeltagarna möjlighet att bemästra de färdigheter som krävs för att ta hand om pediatriska patienter, vilket i slutänden ger bättre behandlingsresultat.

Översikt

Andning

 • Simulerad spontanandning

 • Synlig bröstkorgshöjning

 • Varierande andningsfrekvenser

 • Flera olika ljud från övre luftväg, synkroniserade med andningen

 • Upptäck mekanisk ventilering (inklusive avsaknad av ventilering)

 • Ventilering med andningsballong möjlig

 • Normala och onormala andningsljud

 • Syrgasmättnad och vågform (patientmonitor finns som tillval)

 • Andningskomplikationer Vänster och höger lunga kan stängas eller öppnas för att tillåta ventilering

  • Ensidig bröstkorgsrörelse vid spontanandning
  • Ensidig bröstkorgshöjning vid intubering av höger huvudbronk
  • Ensidiga och bilaterala andningsljud
 • Vänster och höger lunga kan stängas eller öppnas för att tillåta ventilering

Luftväg

Luftvägen hos SimJunior är anatomiskt utformad så långt som till luftstrupen.

 • Realistisk luftväg med landmärken

 • Oral och nasal intubering

 • Införande av larynxmask (LMA) eller ET-tub

 • Tungödem

 • NG-sond

 • Krikoidtryck

 • Huvudlutning och käklyft (ingen sensor)

Hjärta

 • Defibrillering och elkonvertering

 • Extern stimulering (pacing)

 • Omfattande EKG-bibliotek

 • Flera olika hjärtljud synkroniserade med EKG

 • Övervakning av EKG-rytm (3-avledning)

 • 12-avlednings-EKG-skärm (patientmonitor finns som tillval)

Bröstkompressioner

 • Uppfyller AHA:s och ERC:s riktlinjer från 2015

 • HLR-kompressioner skapar palperbara carotispulser, blodtryckskurvor och EKG-artefakter.

 • Registrering och loggning av en serie av kompressioner i dataloggen

Kärl

 • IV-ingångar (höger arm och hand)

 • Intraosseös ingång (höger skenben)

Cirkulation

 • Manuell blodtrycksmätning med auskultation av Korotkoffljud

 • Dubbelsidiga carotispulser och ensidig brakialis- och radialispuls (vänster sida) synkroniserade med EKG

 • Pulsstyrkan varierar med blodtrycket

 • Pulspalpation registreras och loggas

Ljud

 • Hjärta

 • Lunga

 • Tarm

 • Patientröst

  • Förinspelade ljud

  • Trådlös mikrofon

Övriga funktioner

 • Utbytbara pupiller

  • normala, vidgade och sammandragna
 • Konvulsioner

Sessionsöversikt (kopplad till dator)

 • Webbkamerainspelning

 • Granska händelseloggen parallellt med synkroniserad inspelning av patientmonitorn och videoupptagning i rummet

Patientmonitor (tillval)

 • Mycket anpassningsbar med flera inställningar

 • Simulerar flera parametrar, bland annat:

  • hjärtfrekvens, EKG, SPO2, NIBP, ETCO2

 • Visa 12-avlednings-EKG

Utbildningstjänster

 • Introduktion till SimJunior

 • Programmering av scenarion

 • Specialutformade utbildningstjänster

Tekniska tjänster

 • Professionell installation

 • Förebyggande underhåll

 • Förlängd garanti

Ytterligare tillbehör

277-00001

Paediatric Trauma Modules